Zoekresultaat 11 - 20 van 39 resultaten

 • Inkomensondersteuning

  Heeft u een minimuminkomen? Dan kunt u voor bepaalde kosten van de gemeente een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen.

 • Hulp voor Oekraïne

  Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel inwoners hun land. Alle gemeenten in Nederland vangen vluchtelingen op. In Zevenaar hebben wij drie opvanglocaties.

 • Energieloket Zevenaar

  Zonnepanelen, een warmtepomp, muurisolatie – als het gaat over verduurzaming van uw huis, is er veel mogelijk. Het Energieloket Zevenaar helpt u graag om de juiste keuze(s) te maken.

 • Welstandseisen

  Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor een bouwplan? Dan moet het pand dat u wilt bouwen passen in de omgeving. We noemen dit ‘voldoen aan welstandseisen’. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst dit aan de hand van vastgesteld beleid en geeft hierover advies aan de gemeente.

 • WOZ

  Elk jaar stelt de gemeente Zevenaar de waarde van alle woningen, bedrijfsgebouwen en andere onroerende zaken in de gemeente vast. De uitkomst van die taxatie heet de WOZ-waarde. De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de WOZ-waarde.

 • Warmtetransitie

  Warmtetransitie gaat over andere manieren van verwarmen dan met aardgas. Dit is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. De gemeente Zevenaar wil vanaf 2040 alle huizen zonder aardgas verwarmen. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Individuele huizen kunnen bijvoorbeeld met een warmtepomp verwarmd worden. Voor wijken of dorpen kan groengas, biogas of een warmtenet gebruikt worden.

 • Stembureaus

  Alle stembureaus zijn donderdag 6 juni geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. U mag in ieder stembureau in de gemeente Zevenaar stemmen. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  Rond 24 februari heeft u van de gemeente Zevenaar een aanslag voor de gemeentelijke belastingen van 2024 ontvangen. Waarom krijgt u de aanslag? Wat doet de gemeente met het geld? En wat betaalt u eigenlijk?

 • Privacy

  De gemeente Zevenaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

 • Huishoudelijke hulp

  Lukt het u niet om uw woning schoon te maken en schoon te houden? En heeft u niemand in uw omgeving (bijvoorbeeld partner of kinderen) die u daarbij kan helpen? Dan kunt u op zoek gaan naar hulp bij het huishouden. U kunt online of in uw omgeving een huishoudelijke hulp zoeken. Lukt dit niet? Dan kunt u bij ons een aanvraag doen.