Zoekresultaat 11 - 20 van 23 resultaten

 • Overlijden

  Als nabestaande heeft u veel te regelen na het overlijden van een familielid. Zo moet u overige familieleden en de huisarts hiervan op de hoogte stellen en eventueel een uitvaartonderneming inschakelen. Ook moet de gemeente een aangifte van overlijden ontvangen. Vaak verzorgt de uitvaartonderneming dit.

 • Afschrift burgerlijke stand

  Soms heeft u een afschrift uit de burgerlijke stand nodig. Dit is een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis, zoals een geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap of overlijden. De gemeente bewaart akten van deze gebeurtenissen. U kunt een afschrift van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Wanneer u bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte wilt aanvragen, doet u dit in de gemeente waarin u bent geboren.

 • Bezwaar en beroep

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet met een besluit eens bent. U heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Meestal kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u een bezwaarschrift indient, waarin u duidelijk opschrijft waarom u het niet met het besluit eens bent. De gemeente kijkt dan nog een keer naar het besluit en neemt een tweede besluit (beslissing op bezwaar). Bent u het ook niet eens met de beslissing op bezwaar? Dan kan u in beroep gaan bij de rechtbank.

 • Klacht over de gemeente

  Bent u ontevreden over de dienstverlening of over de handelswijze van de gemeente, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan online, telefonisch of schriftelijk.  Een klacht gaat bijvoorbeeld over: het te laat afhandelen van brieven of vragen het krijgen van te weinig of onjuiste informatie het gedrag van medewerkers of bestuurders

 • Legalisatie handtekening

  Soms wil een instantie dat uw handtekening onder een document gelegaliseerd is. Bij een legalisatie verklaart de gemeente dat de betreffende handtekening echt is. Handtekeninglegalisatie wordt vaak gevraagd op stukken die naar het buitenland gaan of op stukken waarop de ondertekenaar ergens zijn toestemming aan geeft.

 • Geregistreerd partnerschap

  Gaat u niet trouwen, maar wilt u de relatie met uw partner wél officieel vastleggen? Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Een geregistreerd partnerschap is mogelijk zowel tussen een man en een vrouw als tussen twee mensen van gelijk geslacht.

 • Verhuizing naar Nederland

  Komt u vanuit het buitenland en blijft u het komende half jaar tenminste vier maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen vijf dagen ná aanvang van het verblijf laten inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Ook als u tijdelijk in Nederland verblijft of anderszins een relatie heeft met Nederland, kunt u zich inschrijven.

 • Erkenning kind

  Erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap van een kind op zich neemt als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap met de moeder heeft. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Een erkenner moet minimaal 16 jaar oud zijn. Een kind kan alleen erkend worden als het kind in leven is. Een kind kan maar twee juridische ouders hebben. U kunt daarom alleen een kind erkennen dat nog niet twee juridische ouders heeft. Een gehuwde erkenner kan voortaan het kind erkennen van een andere persoon dan zijn (of haar) echtgenote, zonder dat een rechter eerst vaststelt dat tussen hem en het kind een nauwe persoonlijke betrekking bestaat. Dit geldt uiteraard ook voor mannen en vrouwen die buiten hun geregistreerde partnerschap een kind willen erkennen. Personen die onder curatele staan hebben toestemming van de kantonrechter nodig wanneer zij een kind willen erkennen. Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan is erkenning niet mogelijk. U kunt op 3 momenten een kind erkennen: voor de geboorte, tijdens de geboorteaangifte en na de geboorteaangifte. Een kind erkennen kan in elke gemeente ongeacht waar het kind is geboren of waar het woont.

 • Naamgebruik

  Bent u getrouwd (geweest) of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan kunt u er voor kiezen om de achternaam van uw partner te gebruiken. Dit heet naamgebruik. U kunt kiezen hoe overheidsinstellingen u voortaan moeten aanschrijven: Alleen met uw eigen naam; Alleen met de naam van uw partner; Met uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner; Met de naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam. Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen krijgen deze gegevens van de gemeente door. Instanties zoals banken en verzekeringsmaatschappijen moet u zelf informeren. Op officiƫle documenten als paspoort of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam, ook al heeft u een ander naamgebruik gekozen. U kunt wel de achternaam van uw partner op deze documenten laten vermelden.

 • Verklaring onder ede of belofte

  De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basis Registratie Personen. Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens vaak over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Heeft u niet zo’n officieel document of een ander document met uw gegevens? Dan kunt u een verklaring afleggen waarvoor u een eed of belofte doet. De gemeente neemt uw gegevens dan toch op. U kunt een verklaring onder ede of belofte slechts eenmaal afleggen. De gegevens die op grond van deze verklaring worden opgenomen kunnen alleen worden veranderd wanneer u alsnog de officiële documenten overlegt. De aanleiding tot het opmaken van een verklaring onder ede kan zijn: Uw eerste inschrijving in de Basis Registratie Personen Uw mondelinge of schriftelijke verzoek tot opname van uw gegevens Een intern gemeentelijk verzoek