Zoekresultaat 11 - 20 van 33 resultaten

 • Tweede paspoort

  Een tweede paspoort vraagt u aan als u landen bezoekt die met elkaar in conflict zijn of als uw paspoort voor visumaanvraag bij een ambassade ligt. U moet hier voor bewijsstukken aanleveren. Het tweede paspoort is 2 jaar geldig. Voor het aanvragen van een paspoort maakt u een afspraak. Voorwaarden U heeft de Nederlandse nationaliteit U staat ingeschreven in de gemeente Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming van beide ouders (of gezaghebbende) nodig. U logt hiervoor in met uw eigen DigiD Meenemen Alle paspoorten en ID-kaarten als u die in uw bezit heeft. Ook als ze niet meer geldig zijn 1 kleurenpasfoto van maximaal 6 maanden oud die voldoet aan de pasfoto-eisen Schriftelijk of digitaal toestemmingsformulier als u jonger dan 18 jaar bent Afspraak maken Ophalen paspoort  U kunt uw tweede paspoort na 5 dagen tijdens openingstijden ophalen bij de BEL Combinatie in Eemnes als u daar ook uw aanvraag heeft gedaan. Als u uw aanvraag bij het gemeentehuis in Blaricum heeft gedaan, dan kunt u uw tweede paspoort ophalen op dinsdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur in het gemeentehuis van Blaricum. Kosten € 83,80 Extra kosten bij spoedaanvraag € 57

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar of binnen Blaricum, dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Doorgeven kan vanaf 4 weken voor de dag van verhuizing tot maximaal 5 dagen na de verhuizing. U kunt online uw verhuizing doorgeven. U heeft hier DigiD voor nodig. Verhuist u naar een andere gemeente, dan geeft u uw verhuizing door in de nieuwe gemeente. Verhuizing doorgeven U kunt uw verhuizing ook persoonlijk aan de receptie van het BEL-kantoor doorgeven. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Wie mag een verhuizing doorgeven Iedereen die 16 jaar of ouder is Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar Ouders en hun meerderjarige kinderen voor elkaar als u op hetzelfde adres woont Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u op hetzelfde adres woont. Let op: heeft u een samenlevingscontract, dan moet u allebei zelf de verhuizing doorgeven Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben Curatoren voor de persoon die onder curatele is gesteld Verhuizen naar het buitenland (emigratie) U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland gaat wonen. Deze periode hoeft niet achter elkaar te zijn. Geef uw emigratie maximaal 5 dagen voor u vertrekt aan ons door. Dit kan online via verhuizing buitenland doorgeven.  Blijven er gezinsleden op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moeten de gezinsleden die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de receptie op het BEL-kantoor. Dit geldt ook voor minderjarigen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

 • Overlijden doorgeven

  Meestal geeft de uitvaartondernemer bij de gemeente door dat iemand is overleden. Als nabestaande kunt u ook aangifte van overlijden doen. Aangifte overlijden door uitvaartondernemer Als nabestaande kunt u persoonlijk aangifte van overlijden doen aan de balie van het BEL- kantoor. Maak een afspraak en neem mee: Verklaring van overlijden van arts of lijkschouwer (A-verklaring) U  Geldig identiteitsbewijs  Gegevens van de uitvaart Aangifte van overlijden moet binnen 6 dagen na het overlijden worden gedaan. Overlijdensakte Een overlijdensakte kost € 16,60. Overlijden of begraven in het buitenland Als iemand in het buitenland overlijdt geldt een andere procedure. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl.

 • Groenstrook kopen

  Grenst uw eigen grond aan een stuk openbaar groen of andere grond van de gemeente? Soms kunt u die grond kopen.  Let op: u mag niet zonder toestemming de grond van de gemeente gebruiken om daar bijvoorbeeld op te bouwen. Verzoek indienen Stuur uw verzoek om een groenstrook te kopen naar info@blaricum.nl ter attentie van Vastgoed en Grondzaken. Stuur ook een situatieschets mee waarop de grond staat aangegeven en wat uw plannen zijn. Het in behandeling nemen van uw aanvraag duurt 8 weken. Contact Heeft u vragen over de kosten van een stuk openbaar groen of andere grond van de gemeente? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035 of stuur een e-mail naar info@blaricum.nl.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw gegevens niet door te geven aan andere personen of organisaties. Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst en het UWV gebruiken uw persoonsgegevens. De gemeente moet gegevens aan deze organisaties aanleveren. U heeft DigiD nodig om het verzoek online in te dienen. Verzoek geheimhouding persoonsgegevens  Goed om te weten U kunt geheimhouding aanvragen of opheffen voor uzelf en uw kinderen tot 18 jaar Wij verwerken de geheimhouding binnen 4 weken Heeft u geen DigiD, maak dan een afspraak om langs te komen Wie krijgen uw gegevens niet Wij geven nooit persoonsgegevens aan bedrijven, organisaties of personen Als u geheimhouding vraagt, krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet: Advocaten, behalve als zij de gegevens nodig hebben voor een procedure bij de rechtbank. Dit gaat altijd in overleg met u Niet-commerciële bedrijven of instellingen en verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen Kosten Geen. Meer informatie Wie krijgen mijn gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) via rijksoverheid.nl De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy. Bekijk wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Als u moet aantonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, vraagt u een Bewijs van Nederlanderschap aan. Zoals bij een verhuizing naar het buitenland, voor een huwelijk of voor bepaalde beroepen. U krijgt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Op het uittreksel staat uw nationaliteit. U vraagt het bewijs aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Aanvragen kan online. U heeft DigiD nodig.  Bewijs van Nederlanderschap aanvragen Maak een afspraak als u geen DigiD heeft. Neem uw legitimatiebewijs mee. Na betaling krijgt u het bewijs mee.  Kosten € 12,50

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel persoonsgegevens is een bewijs dat u staat ingeschreven in de gemeente. Op het uittreksel staan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres en een aantal aanvullende gegevens. U vraagt het uittreksel online aan met DigiD. Binnen enkele dagen ontvangt u het uittreksel per post. Voor wie een Uittreksel BRP aanvragen Voor uzelf  Voor uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner als u op hetzelfde adres woont  Voor uw inwonende kind. Ook als uw kind ouder dan 18 jaar is  Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan met een ondertekende brief waarin u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden  Uittreksel BRP aanvragen Heeft u geen DigiD, vraag het uittreksel dan aan bij de balie van de gemeente. Maak een afspraak en neem een geldig legitimatiebewijs mee.   Iemand machtigen Kunt u niet persoonlijk langskomen, dan kunt u iemand anders (een meerderjarige) machtigen met een schriftelijke machtiging. De persoon die u machtigt moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf en (een kopie van) uw legitimatiebewijs meenemen. In de schriftelijke machtiging staat uw toestemming tot machtiging, de reden van uw aanvraag, uw handtekening en die van de gemachtigde. Kosten € 12,50 

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u gaan bouwen, verbouwen, slopen, een boom kappen of een inrit aanleggen? Doe via het omgevingsloket op omgevingswet.overheid.nl een vergunningscheck en kijk of u een vergunning nodig heeft. Soms mag u zonder vergunning bouwen of verbouwen. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning.  Omgevingsloket  Hoe werkt het In het omgevingsloket op omgevingswet.overheid.nl geeft u de werkzaamheden aan die voor u gelden Door het beantwoorden van de vragen krijgt u een overzicht In het overzicht ziet u of u een vergunning moet aanvragen voor uw bouw- of verbouwplannen of dat u een melding moet doen  Vooroverleg Twijfelt u of uw bouw- of verbouwplannen haalbaar zijn, vraag dan een vooroverleg aan. Bel de gemeente via telefoonnummer 14 035. Kosten De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. U betaalt altijd voor de aanvraag van de vergunning. De tarieven vindt u in de legesverordening. Nieuwe Omgevingswet Op 1 januari 2024 is in heel Nederland de Omgevingswet ingevoerd. De regels voor het aanvragen van een vergunning worden helder en inwoners kunnen makkelijk zien hoe hun aanvraag verloopt.

 • Paspoort aanvragen

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Voor het aanvragen van een paspoort maakt u een afspraak. Vraagt u een paspoort voor uw kind aan, dan moet uw kind zelf aanwezig zijn. Bij het aanvragen van een paspoort wordt bij iedereen die ouder is dan 12 jaar 2 vingerafdrukken afgenomen.  Voorwaarden U heeft de Nederlandse nationaliteit U staat ingeschreven in de gemeente Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming van beide ouders (of gezaghebbende) nodig. U logt hiervoor in met uw eigen DigiD Meenemen Alle paspoorten en ID-kaarten als u die in uw bezit heeft. Ook als ze niet meer geldig zijn 1 kleurenpasfoto van maximaal 6 maanden oud die voldoet aan de pasfoto-eisen Schriftelijk of digitaal toestemmingsformulier als u jonger dan 18 jaar bent Afspraak maken Ophalen paspoort  U kunt uw paspoort na 5 dagen tijdens openingstijden ophalen bij de BEL Combinatie in Eemnes als u daar ook uw aanvraag heeft gedaan. Als u uw aanvraag bij het gemeentehuis in Blaricum heeft gedaan, dan kunt u uw paspoort ophalen op dinsdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur in het gemeentehuis van Blaricum. Kosten Tot en met 17 jaar € 63,40 (5 jaar geldig) Vanaf 18 jaar € 83,80 (10 jaar geldig) Extra kosten bij spoedaanvraag € 57 Met spoed een paspoort nodig Maak voor 15.00 uur een afspraak als u met spoed een paspoort nodig heeft. U kunt het paspoort de volgende dag ophalen. U betaalt extra kosten voor het aanvragen van een paspoort met spoed.  Reizen met kinderen Sommige landen eisen voor reizen met een minderjarig kind schriftelijke toestemming van beide ouders (verzorgers). Zie marechaussee.nl voor meer informatie over het reizen met een minderjarig kind. Tweede paspoort Een tweede paspoort vraagt u aan als u veel reist of als u landen bezoekt die met elkaar in conflict zijn. Het tweede paspoort is 2 jaar geldig. Zie tweede paspoort aanvragen.

 • Echtscheiding inschrijven

  Als u wilt scheiden heeft u een advocaat nodig. De advocaat dient voor u een echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank. Als de procedure is afgerond stuurt uw advocaat de documenten naar de gemeente om de echtscheiding in te laten schrijven. Beëindiging geregistreerd partnerschap Een geregistreerd partnerschap kan zonder een rechter ontbonden worden. Dit kan alleen als u het allebei eens bent. De beëindiging van een geregistreerd partnerschap gebeurt dan door een overeenkomst bij een notaris of advocaat. Heeft u kinderen dan vindt beëindiging via de rechter plaats. Kosten Een echtscheiding inschrijven is gratis. Voor een echtscheidingsakte betaalt u € 16,60. U vraagt dit aan met een Afschrift burgerlijke stand.