Zoekresultaat 21 - 30 van 42 resultaten

 • Uittreksel Basisregistratie Personen

  Soms moet u bewijzen dat u in de gemeente Smallingerland woont. Bijvoorbeeld bij de inschrijving voor een woning. Daarvoor vraagt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan. Dan kan online. We doen ons best om het binnen 5 werkdagen via de post op te sturen. Uittreksel BRP aanvragen Kosten € 7,50 Uittreksel op maat Geef bij de aanvraag van het uittreksel aan waarvoor u het nodig heeft en welke gegevens erop moeten staan. Dan maken wij een uittreksel op maat. Op het uittreksel staat altijd uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. Aanvragen kan ook op gemeentehuis Vraagt u uw uittreksel liever op het gemeentehuis aan? Dat kan. Daarvoor maakt u een afspraak. Neem een geldig identiteitsbewijs mee. U betaalt het uittreksel op het gemeentehuis en u krijgt hem direct mee. Aanvragen voor anderen U kunt een uittreksel BRP alleen aanvragen voor uzelf en voor minderjarige kinderen die bij u wonen. Dit kan digitaal. Als u daarvoor gemachtigd bent door iemand anders, kunt u ook een aanvraag namens die persoon doen. Dat moet wel op het gemeentehuis gebeuren. Iemand machtigen Om iemand anders te machtigen voor een aanvraag, stelt u een brief op waarin u iemand toestemming geeft. U en de persoon die de aanvraag namens u gaat doen, ondertekenen de brief daarna allebei. De gemachtigde neemt de brief, een kopie van uw identiteitsbewijs en een eigen identiteitsbewijs mee naar de afspraak. Interessante pagina's Uittreksel burgerlijke stand

 • Uitslag verkiezingen voor het Europees Parlement

  Op donderdag 6 juni 2024 vondt in Nederland de verkiezing voor het Europees Parlements plaats. Niet alle lidstaten stemmen op dezelfde dag. De verkiezing moet plaatsvinden tussen donderdag 6 juni en zondag 9 juni 2024. Uitslagen gemeente Smallingerland De uitkomsten van het tellen zijn vastgelegd in een proces-verbaal. Hieronder ziet u de uitslag. Proces verbaal gemeente Smallingerland Na31-2 (pdf 11MB) osv4-3_telling_ep2024_smallingerland (CSV 90kB) Verslag Controleprotocol gemeentelijk stembureau van Smallingerland (pdf 2,5MB) Proces verbaal Model N10-2 0090_PV_Stembureau_1_Het_Gemeentehuis_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_2_Wijkcentrum De Utwyk_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_3_Fonteinkerk_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_4_Kerk de Oase_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_5_Tennisvereniging DLTC_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_6_Wijkcentrum De Kouwe_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_7_Kerk Eben Haezer_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_8_Buurthuis Ús Stekje_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_9_Brede school de Wiken_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_10_Firda, gebouw D1_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_11_Firda, gebouw D2_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_12_Verzorgingscentrum Rispinge_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_13_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_14_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_15_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_16_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_17_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_18_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_19_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_20_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_21_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_22_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_23_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_24_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_25_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_26_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_27_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_28_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_29_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_30_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_31_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_32_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_33_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_34_N10-2_EP2024 Uitkomsten per stembureau Model N31-2 0090_Uitslag_Stembureau_1_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_2_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_3_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_4_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_5_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_6_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_7_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_8_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_9_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_10_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_11_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_12_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_13_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_14_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_15_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_16_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_17_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_18_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_19_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_20_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_21_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_22_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_23_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_24_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_25_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_26_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_27_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_28_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_29_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_30_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_31_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_32_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_33_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_34_Na31-2

 • Vrijburgh 3

  In 2007 is de gemeente gestart met de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Vrijburgh, genoemd naar de monumentale boerderij midden in dit gebied. De ontwikkeling van Vrijburgh is gefaseerd opgepakt en bestaat uit drie fasen. Het eerste deel, Vrijburgh 1, is inmiddels gerealiseerd. De ontwikkeling van Vrijburgh 2 is nu in uitvoering. Meer hierover leest u op de pagina van Vrijbugh 2.  Met Vrijburgh 3 willen we een bijzondere en een aantrekkelijke wijk creëren binnen het bestaande groen met een opvallend innovatief en duurzaam karakter en een eigenzinnige beleefkwaliteit. Ook wordt het een kindvriendelijke wijk zonder doorgaande wegen, veel doorgaande wandel- en fietspaden en met speelvoorzieningen.  Waar ligt Vrijburgh 3 Vrijburgh ligt direct ten noorden van het Fennepark en ten oosten van het Burmaniapark. Hoe ziet Vrijburgh 3 er straks uit? Met de ontwikkeling van Vrijburgh 3 willen wij vooral aansluiten bij de landelijke innovatieve ontwikkelingen, bij de gemeentelijke Omgevingsvisie Smallingerland en bij de gemeentelijke peiling naar de behoefte aan nieuwe woonvormen. De behoefte aan ruimte voor groepswonen, generatie wonen, Kleinere levensloopbestendige woningen, collectief opdrachtgeverschap, woningcoöperaties van groepen eigenaar/bewoners etc. In de plannen voor de nieuwbouw in Vrijburgh 3 staan maximaal 150 woningen gepland.  Het hoofdprincipe voor de invulling van Vrijburgh 3 is 'landschappelijk wonen'. De woongebieden worden ingevuld met een woningbouwprogramma die zoveel als mogelijk bestaat uit woonvormen of -typen die er tot nu toe nog niet zijn in de gemeente. Daarbij kan gedacht worden aan groepsgewijs of collectief wonen, (collectief) particulier opdrachtgeverschap, experimenteel duurzaam (zelf) bouwen, nieuwe groepshuisvesting (voor bijvoorbeeld senioren) of begeleid (zorg)wonen. Het kan hierbij gaan om grondgebonden woningen met een private of collectieve tuin, maar ook om een enkele gestapelde woonvorm. De stedenbouwkundige gedachte is dat een grote diversiteit in het woonprogramma en de woningtypes de wijk flexibel en leefbaar maakt, ook op de lange termijn. Ook zorgt dit gevarieerde aanbod er voor dat de wijk aantrekkelijk zal zijn voor meerdere doelgroepen.  Vijf deelgebieden Binnen de bestaande verkaveling en landschapsstructuur zijn verschillende deelgebieden gedacht. Op basis van de ruimtelijke hoofdstructuur bevinden zich hierbinnen min of meer vrij indeelbare uitgeefbare woongebieden waarbinnen een woningbouwprogramma kan worden uitgewerkt.  Wat betreft het woningbouwprogramma per deelgebied wordt aan een groot pallet aan woningtypes en woonmilieus gedacht. Van lage individuele levensloopbestendige woningbouw in het groen tot individuele en grotere bebouwing, maar ook aan klein wonen. De wijk kenmerkt zich door de verschillende deelgebieden die elk hun eigen unieke karakter heeft. Vrijburgh 3 kent de volgende invulling: 1.     Wonen in de Wig – lage (levensloopbestendige) woningen in collectief groen. 2a.     Wonen aan groen of water – 6 vrijstaande projectwoningen. 2b.    Wonen aan groen of water – Locatie voor CPO-initiatieven. Vrijstaand, twee onder een kap of geschakeld. 3a.    De Middenzone – Betaalbare woningbouw (huur). 3b.    De Middenzone – Gezamenlijk wonen appartementen of geschakeld wonen. 4.    Klein wonen – Ruimte voor klein wonen die als strooigoed in het groen liggen. 5a.    Solitairen – Ruimte voor collectief wonen. 5b.    solitairen – Ruimte voor zorg gerelateerd woonvormen of individueel. In het concept beeldkwaliteitsplan staan de vijf deelgebieden verder uitgelegd.  Planning Momenteel zijn we bezig om de stukken voor de besluitvorming van het bestemmingsplan rond te krijgen. Onder voorbehoud wordt deze in het vierde kwartaal van dit jaar (2024) vastgesteld. Vervolgens kunnen we de verkoop opstarten. Verder kunnen we aan de slag om de grond bouwrijp te maken.  Meer informatie en op de hoogte blijven? Wilt u op de hoogte blijven van het project Vrijburgh 3? Meld u dan alvast aan voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt nog niet maandelijks, maar wel als we weer iets nieuws te vertellen hebben.  Aanmelden nieuwsbrief Of stel uw vraag via ons algemene contactformulier of bel met 0512 581 234

 • Centrale opvang vluchtelingen

  Crisisnoodopvang van vluchtelingen gaat om tijdelijke opvang van enkele weken als overbrugging voordat ze terecht kunnen in andere vormen van opvang waar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) mee bezig is. Deze vorm wordt nu binnen de gemeente geboden. Ook hebben we reguliere opvang: een asielzoekerscentrum (azc) dat door het COA wordt geëxploiteerd. In een asielzoekerscentrum worden asielzoekers opgevangen die in de asielprocedure zitten of inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen en wachten op een woning. 

 • De visie van Smallingerland

  In onze gemeente staan mensen voorop en niet de regels. Wij pakken maatschappelijke opgaven op in samenwerking met de inwoners, het bedrijfsleven en partners. Hierin geven we medewerkers vertrouwen en ruimte om te innoveren, te experimenteren, te leren en bij te sturen in de praktijk.  Eén visie: De mens voorop  Als één organisatie werken wij vanuit één visie, DE MENS VOOROP. Vanuit deze gedachte zetten wij ons in voor een plek voor iedereen in een leefbaar Smallingerland. 'De mens voorop' bestaat uit de samenlevingsvisie (met daarin 8 maatschappelijke ambities) én een organisatievisie (met daarin 8 handvatten voor de organisatie), zodat we onze maatschappelijke ambities ook waar kunnen maken. De centrale waarden in onze visie zijn: Persoonlijk, Samen en Doen. De Samenlevingsvisie Bestaat uit 8 maatschappelijke ambities. Vier ambities daarvan zijn verwoord in de Sociale Koers: inwoners van Smallingerland horen een zeker bestaan te hebben, er toe te doen, er bij te horen en zich goed te voelen. De andere 4 ambities zijn verwoord in de Omgevingsvisie: het behouden en ontwikkelen van onze gemeente met extra oog voor de stad Drachten, de maakindustrie, wijken en dorpen en het buitengebied.   Samenlevingsvisie downloaden Sociale Koers De samenlevingsvisie is verder uitgewerkt in een Sociale Koers. Met deze koers bepalen we hoe we inspelen op ontwikkelingen in Smallingerland. De koers geeft aan wat we als samenleving met elkaar willen bereiken, wat we belangrijk vinden en waar we nog aan moeten werken. Sociale Koers downloaden Koersplan downloaden De Organisatievisie Alles is er op gericht onze maatschappelijke ambities waar te maken. Daartoe zorgen we voor een zo goed mogelijke organisatie. Dat doen we vanuit onze organisatievisie, waarin we 8 handvatten voor hoe we (samen-)werken in onze organisatie hebben opgenomen. Vier van de handvatten gaan over Dienstverlening: gastvrij, ondernemend, deskundig en werken vanuit eenvoud. Hier werken we aan via het programma GOED! De andere 4 handvatten gaan over de organisatie: samenwerken, eigenaarschap, waarmaken en werken vanuit de bedoeling. Hier werken we aan via het programma Klaar voor de Toekomst. Uw bijdrage Heeft u de visies of Sociale Koers bekeken en heeft u een idee of aanvulling? Laat het ons weten. Reageren op de visie

 • Emigratie doorgeven

  Vertrekt u vanuit gemeente Smallingerland naar het buitenland? Of gaat u minimaal 8 maanden in het buitenland wonen? Meld dit dan in de laatste week vóór de vertrekdatum bij de gemeente. Emigratie doorgeven Kosten Kosten emigratie doorgeven     Emigratie doorgeven: geen kosten Internationaal bewijs van uitschrijving € 7,20   Benodigdheden Een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart; Gegevens over waar u naartoe gaat. Dus: naar welk land u gaat, wat uw eerste adres daar is en wanneer u verhuist. Wat u moet weten Blijft er iemand of meerdere personen achter op uw adres? Alle personen die vertrekken doen in dat geval persoonlijk aangifte. Dit geldt ook voor minderjarigen. Plan een afspraak binnen een week voor uw vertrek; U geeft uw nieuwe land en uw eerste adres in dat land aan de gemeente door; Uw uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huursubsidie, studiefinanciering, uitkeringen of uw belastingen; De emigratiedatum kan niet met terugwerkende kracht verwerkt worden. Dit betekent de datum van de aangifte gelijk is aan de datum van het vertrek. Wie kan een emigratie doorgeven Iedereen die 16 jaar of ouder is, geeft zelf zijn of haar emigratie of tijdelijke verhuizing naar het buitenland door; Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door; Bewindvoerders geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld; Ouders en hun kind of kinderen (ouder dan 16) die op hetzelfde adres wonen, mogen de emigratie voor elkaar doorgeven; Echtgenoten of geregistreerde partners die op hetzelfde adres wonen, mogen de emigratie voor elkaar doorgeven.  

 • Welstand

  Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd of een verzoek verkennen initiatief heeft ingediend, dan vragen we de welstandscommissie om advies.  Agenda welstandsvergadering Op maandag 17 juni wordt in het gemeentehuis een openbare vergadering van de welstandscommissie gehouden. De vergadering begint om 09:30 u. Tijdens deze vergadering worden de volgende bouwplannen behandeld: Welstand- en reclamenota Heidbuorren 14 Rottevalle, de bouw van een nieuwe woning met garage/schuur     Nijewei 76 Boornbergum, de bouw van een woning     Stationsweg 64 Drachten, renovatie Van Haersmapark Pier Panderstraat 3 Drachten, de bouw van een basisschool, kinderopvang en gymzaal     Boterbloem (10) Drachten, de bouw van een woning Schoolstraat 8 Drachten, verbouw-uitbreiding woning  Kommisjewei 32 Opeinde, de bouw van een schuur  Kraaiheide (B7807) Drachten, de bouw 2 nieuwe kantoorpanden Omloop 42 Drachten, het plaatsen van kozijnen en het aanpassen van de gevelbekleding Boterbloem (6) Drachten, de bouw van een nieuwe woning De Feart 53 Drachtstercompagnie, bouwen wintergarten                 Achterwei 24 Oudega, bouwen woning Peansterdyk 4 Goengahuizen, vergroten schuur     Noorderdwarsvaart 217 Drachten, realiseren kantine Folgersterloane 92 Drachtstercompagnie, vergroten van het aantal kennels De Friso 8a Drachten, het plaatsen van een kap op de garage                 De welstand- en reclamenota kunt u bekijken in de Planviewer.

 • Hout stoken

  Als u in huis uw houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan de gezondheid van uzelf en anderen opleveren. Zelfs als u de rook niet meer ziet. Uitstoot beperken Met deze tips beperkt u de uitstoot van schadelijke stoffen: Stook alleen droog en onbehandeld hout Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout Leg kleine houtjes bovenop het vuur en steek het vuur van bovenaf aan Laat de open haard of houtkachel uit bij windstil of mistig weer en raadpleeg het stookalert Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open Controleer regelmatig of u op de goede manier stookt Denk bij het stoken van hout ook aan de brandveiligheid. Plaats bijvoorbeeld een koolmonoxidemelder Laat een houtvuur vanzelf uitbranden Overlast Zorgt het hout stoken voor overlast, begin dan een vriendelijk gesprek met degene die hout stookt. Vertel wat u er lastig aan vindt. Verwijs naar de tips hierboven en stel voor om samen afspraken te maken over het stoken. Komt u er samen niet uit, maak een melding openbare ruimte. Meer informatie Lees meer over veilig en overlastvrij hout stoken op: Milieu Centraal Stookwijzer Stookalert

 • Bestuursrapportage

  In de bestuursrapportage leest u wat de stand van zaken is van de plannen uit de begroting en hoe de gemeente er financieel voor staat. Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad daar twee keer per jaar over in een bestuursrapportage. De gemeenteraad kan vervolgens de bestuursrapportage vaststellen. De eerste bestuursrapportage gaat over de uitvoering van de begroting gedurende de periode van januari tot en met april.   Bestuursrapportage 1

 • Geboorte-, huwelijks- en echtscheidingsakte

  De burgerlijke stand van de gemeente maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. Een afschrift of (internationaal) uittreksel burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente waar die gebeurtenis was. Dat kan online met DigiD. We doen ons best om het uittreksel binnen 5 werkdagen via de post op te sturen. Uittreksel (afschrift) burgerlijke stand aanvragen Kosten € 16,60 Afschrift of uittreksel Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een fotokopie van de akte. Het heeft een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit afschrift is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Een afschrift in een andere taal kunt u zelf laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens uit de akte. Een uittreksel is wel in meerdere talen beschikbaar. Aanvragen voor iemand anders Een afschrift of uittreksel van een akte uit de burgerlijke stand kunt u aanvragen voor uzelf, uw ouders of uw kinderen. Als u iemand machtigt, mag diegene ook een afschrift of uittreksel van uw akte aanvragen. En soms mag een belangrijke instantie uw afschrift aanvragen. Bijvoorbeeld een advocaat als u betrokken bent bij een rechtszaak.  Aanvragen in gemeentehuis Een afschrift of uittreksel kunt u ook aanvragen in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw identiteitsbewijs mee. U krijgt het uittreksel direct mee. Aanvragen vanuit het buitenland Woont u in het buitenland en heeft u geen DigiD? Vraag het uittreksel burgerlijke stand aan via gemeente@smallingerland.nl. Geef in de e-mail aan waar u het uittreksel voor nodig heeft. Voeg een kopie bij van uw identiteitsbewijs en onderteken uw aanvraag. We doen ons best om het uittreksel en de factuur binnen 5 werkdagen op te sturen. Uittreksel BRP Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Smallingerland woont? Vraag dan een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aan.