Zoekresultaat 311 - 317 van 317 resultaten

 • Gemeentegarantie

  Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor gemeentegarantie.

 • Akte inleveren en laten registreren

  Wanneer een gebeurtenis in het buitenland heeft plaatsgevonden waar een akte van is gemaakt, dan kunt u deze laten registeren in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP). De akten moeten vaak eerst vertaald of gelegaliseerd worden.

 • Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

  Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het gebruik van een locatie waarvoor vanuit andere regels geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. Denk aan openluchtfestivals en campings en het plaatsen van tenten. Om te beoordelen of aan de brandveiligheidsvoorschriften wordt voldaan, moet een melding worden gedaan.

 • Afschrift akte burgerlijke stand

  Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden? Dan kunt u een afschrift van een akte aanvragen. Dit doet u in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 • Subsidie monumenten

  Gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk om haar monumenten in goede staat te behouden. Daarom kunt u als eigenaar van een gemeentelijk monument of Rijksmonument subsidie aanvragen voor (onderhouds)werkzaamheden aan uw monument. Voor elk soort monument of beschermd pand geldt een andere subsidieregeling, deze regelingen worden hieronder verder toegelicht. De gemeente verstrekt alleen subsidie voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten, dit betreft met name bouwtechnisch herstel- en schilderwerk.

 • Vuurwerk verkoopvergunning

  Wilt u als ondernemer vuurwerk verkopen aan particulieren, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Deze vergunning vraagt u bij ons aan.

 • Kennisgeving incidentele festiviteit

  Als u in uw café, sportaccommodatie, buurthuis etc. een festiviteit wilt houden en u een ontheffing wilt van de geluidsvoorschriften die zijn opgenomen in het Omgevingsplan, dan moet u dit melden. Dat heet officieel een kennisgeving doen.