Zoekresultaat 31 - 33 van 33 resultaten

  • Omgevingsvisie

    Hoe willen we dat gemeente Zevenaar er in 2040 uitziet? Hoe zorgen we er samen voor dat onze gemeente nog steeds een fijne plek is om te wonen, werken, ontspannen en ondernemen? Waar zien we ruimte voor wonen en werken? Hoe maken we plek voor natuur en bewegen? En geven we ruimte aan de auto of openbaar vervoer? Daarvoor moeten we keuzes maken en een koers bepalen voor de toekomst van Zevenaar.

  • Biodiversiteit

    Een grote biodiversiteit betekent dat er in een gebied veel planten- en dierensoorten voorkomen. In de gemeente Zevenaar hebben we veel mooie natuur, zoals de Rijnstrangen en de uiterwaarden. Maar het klimaat verandert: we gaan drogere zomers en nattere winters tegemoet. Het is voor dieren en planten moeilijk om zich aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen, want de veranderingen gaan snel. De gemeente zet zich actief in om de natuur te beschermen en te verbeteren, vandaag én morgen!

  • Jeugdhulp

    We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Zijn er in uw directe omgeving (tijdelijk) geen mensen om u te helpen? Neem dan contact met ons op. Wij kijken dan samen met u wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren. Als blijkt dat professionele hulp nodig is, dan kijken we naar de mogelijkheden hiervoor.