Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Ontwikkelverzoek Wro

  Heeft u bouwplannen waarbij u de functie van een gebouw wijzigt, bijv. een schoolgebouw veranderen in een woning of bouwen op een locatie waar geen bouwmogelijkheden zijn dan kunt u een verzoek indienen voor een vooroverleg

 • Ongediertebestrijding

  Voor de bestrijding van ongedierte op privéterrein moet u zelf een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. De kosten zijn voor u zelf. Vraag bij de melding wat de kosten zijn.

 • Voorwerp plaatsen op of aan de weg

  Als u containers of bouwmateriaal tijdelijk wilt opslaan op of aan de openbare weg dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Olietanks in particuliere grond verwijderen

  Een olietank of brandstoftank in de grond kan roesten of lekken. De grond kan hierdoor vervuild raken. Als er een olietank of brandstoftank onder de grond in uw tuin ligt, dan moet u dit melden bij de gemeente.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig. Check op Omgevingsloket online of u voor uw activiteiten een watervergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen. U kunt de vergunning gelijk aanvragen. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wil starten met de werkzaamheden. Bij ingewikkelde aanvragen doet u de aanvraag minimaal 6 maanden van te voren.

 • Mantelzorgwoning

  Een mantelzorgwoning is een aparte woning voor degene voor wie u zorgt. Deze staat op het terrein van uw eigen huis. Zo kunt u makkelijker zorg geven en behoudt degene voor wie u zorgt een eigen plek. U kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. Degene die u verzorgt woont dan in het bijbehorende huis.

 • Reclame maken, plaatsen of verspreiden

  Wilt u reclame maken in de gemeente Waddinxveen? Met bijvoorbeeld spandoeken, op uw eigen pand of terrein, met flyers, of op openbare plakplaatsen? Op deze pagina leest u wat de mogelijkheden zijn en of u een vergunning nodig heeft.

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

 • Geluidsapparatuur in horecabedrijf, ontheffing

  Als u gebruikmaakt van geluidsapparatuur in uw horecabedrijf, meldt u dit bij de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH). Om geluidsoverlast te voorkomen, kan de ODMH extra afspraken hierover met u maken.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  In een omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het omgevingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren.