Zoekresultaat 1 - 10 van 56 resultaten

 • Park Lingerijck

  Op 13 februari 2020 organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor omwonenden over de toekomstige locatie voor Anders Wonen (Lingeweg/Schaarsdijkweg). Tijdens deze bijeenkomst stelden omwonenden voor om naast Anders Wonen een voedselpark met de naam 'Lingerijck' te ontwikkelen.

 • Profielschets nieuwe burgemeester

  Met het aanbieden van de profielschets aan commissaris van de Koning is de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Tiel officieel begonnen. Wil u weten wat wij zoeken in onze nieuwe burgemeester? Lees de profielschets hieronder. Deze profielschets is vastgesteld tijdens de raadsvergadering op 13 juni 2023.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Als u iets bent verloren of hebt gevonden, kunt u hiervan aangifte doen bij de gemeente, niet bij de politie. U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat. Als u een (brom)fiets vindt, moet u hiervan melding maken bij de gemeente. Bent u uw fiets of bromfiets kwijt, dan kunt u op dinsdagen tussen 15.00 en 16.00 uur komen kijken of uw fiets op de Avri-werf (Industrieweg 4-6) in Tiel staat.

 • Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

  Gaat u een nieuw huis of bedrijfspand bouwen? Dan krijgt u te maken met de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb). Deze wet zorgt voor meer toezicht en controle voor, tijdens en na de bouw. U leest er alles over in het digitale Omgevingsloket.

 • Ongediertebestrijding

  Hebt u last van muizen, ratten, wespen, insecten of ander ongedierte? De gemeente bestrijdt alleen ongedierte op gemeentegrond, dus niet in uw huis. Meld overlast van ongedierte in de openbare ruimte bij ons. De gemeente kan dan beoordelen of het nodig is om maatregelen te nemen om een ratten- of muizenplaag te voorkomen.

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij worden loten verkocht en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. Zorg ervoor dat de aanvraag minimaal drie weken voorafgaande aan de lotenverkoop is ingediend.

 • Milieu, vergunning of melding

  Nieuwe bedrijven of bedrijven die uitbreiden of veranderen, vallen onder de werking van de Wet milieubeheer (Wm). Dit betekent dat een omgevingsvergunning moet worden verleend voor de activiteit 'milieu' of dat een melding in het kader van het Activiteitenbesluit moet worden ingediend.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Voor het (ver)bouwen van bouwwerken heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Is het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan dan houdt de aanvraag van een omgevingsvergunning óók in dat u een verzoek doet om af te wijken van het bestemmingsplan. Wanneer iemand wil afwijken van het geldende bestemmingsplan kan de gemeente hieraan meewerken. Dit is echter geen verplichting. Per verzoek wordt een afweging gemaakt.

 • Eikenprocessierups

  De gemeente bestrijdt de rups in de openbare ruimte. We bestrijden de rups op een natuurlijke manier. Ziet u de eikenprocessierups in uw omgeving? Meld dit dan direct.

 • Toekomstvisie

  De gemeente Tiel heeft een strategische visie ontwikkeld die richting geeft aan de toekomstige programmabegroting en de daarbij behorende uitgewerkte beleidskaders toetst. Via onderstaande button kunt u het complete document Toekomstvisie Tiel lezen.