Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Monument, vergunning

  Heeft u een beschermd monument of wilt u een beschermd monument kopen? Dan wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft daar misschien een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.  Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dat is alles waarbij het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het gebouw niet verandert. Voorbeelden zijn: Bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur. Kleine reparaties met de originele materialen. Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit vaak zonder vergunning. Denk aan het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een nieuwe schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningvrij.

 • Straatverlichting

  Storing verlichting omgeving Valkstraat, Mennestraat en Leeuwerikstraat (20 juni 2024) Door een storing in de kabels van het stroomnetwerk, werkt de verlichting in een deel van Putten niet. Het gaat om de omgeving rondom de Valkstraat, Mennestraat en Leeuwerikstraat. De netwerkbeheerder van het stroom heeft een aantal weken geleden werkzaamheden uitgevoerd. Door deze werkzaamheden zijn problemen ontstaan. De kabels zijn van de netwerkbeheerder. Zij zoeken nu naar een oplossing. In het kader van de veiligheid, dringen wij aan op een snelle oplossing. Helaas weten we nog niet hoe lang de storing gaat duren. In een aantal straten zal de verlichting niet branden. Klacht of melding U kunt klachten en meldingen over kapotte straatverlichting doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over beschadigde lantaarnpalen en de tijden dat de verlichting aan of uit is. Het onderhoud gebeurt volgens een afgesproken planning. Daarom pakken wij alleen storingen die de (verkeers-)veiligheid en openbare orde in gevaar brengen direct aan. Ziet u dat de openbare verlichting het niet meer doet? Geef dit dan aan ons door via www.putten.nl/melding. U kunt tijdens kantooruren ook bellen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611. De storing meldt u door de straatnaam en het nummer van de lichtmast door te geven. Dit nummer staat op ongeveer 2 meter hoogte op te mast. U herkent het nummer aan de zwarte cijfers op een gele achtergrond. Hierdoor is de precieze plaats van de lichtmast bekend. Wij kunnen dan gericht opdracht geven de kapotte verlichting te repareren. Het is onmogelijk om alle storingen afzonderlijk op te lossen. Wij bundelen daarom de binnengekomen meldingen. Eens per twee weken worden de reparaties uitgevoerd. 's Avonds of in het weekend een storing? In geval van een noodsituatie kunt u buiten kantoortijden bellen naar het storingsnummer 088 396 6477. Dit nummer is niet bedoeld voor het melden van één kapotte lantaarnpaal. Bij één van de volgende situaties kunt u het storingsnummer bellen: Bij één of meerdere hele straten of een hele woonwijk brandt de openbare verlichting niet. Er is een lichtmast aangereden en deze staat of ligt gevaarlijk op de grond. Er hangt een armatuur los bij een lichtmast. Bij vandalisme waarbij een gevaarlijke situatie ontstaat voor verkeer of omgeving. Als een deurtje van een lichtmast eruit is en de bedrading zichtbaar is. Bij een melding graag het lichtmastnummer doorgeven. En bij een grotere storing graag meerdere lichtmastnummers aangeven. Dit is van belang voor de storingsmonteur om de juiste gegevens te hebben. Anonieme meldingen worden telefonisch niet aangenomen.

 • Structurele subsidie cultuur

  Heeft uw organisatie geld nodig om sommige producten en activiteiten te leveren? Vraag een subsidie aan bij de gemeente. In een beschikking spreken de organisatie en de gemeente af wat de producten of activiteiten zijn. Na 12 maanden beoordelen wij de uitgaven. De aanvrager levert een verslag in over de inhoud en een financieel verslag. Is het resultaat negatief? De gemeente mag de subsidie (voor een deel) terug vragen. U kunt de subsidie van 2025 aanvragen vóór 1 oktober 2024. Structurele subsidie cultuur online aanvragen

 • Subsidie Open Club

  Met de Open Club subsidie creëren sportverenigingen maatschappelijke betrokkenheid en wordt de (sport)omgeving positief beïnvloed. Met de subsidie worden sportverenigingen ondersteund en gestimuleerd in hun verenigende kracht. Dit levert een bijdrage aan het oplossen van sociale vraagstukken in onze gemeente. Het is een stimulering subsidie die bijdraagt aan een leefbare Puttense samenleving. Het is een subsidievorm waaraan uw sportvereniging mag mee doen. Het is niet verplicht. De aanvraagperiode van 2024 is afgelopen. In 2025 zetten wij de aanvraag weer open. Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig: Bij de pijler Participatie maakt u een projectplan (format projectplan downloaden).

 • Incidentele subsidie cultuur

  De gemeente steunt het culturele leven in Putten door eenmalige subsidies te geven. Dat doen wij voor culturele projecten, activiteiten en manifestaties. Deze vormen een aanvulling op de jaarlijkse subsidiering van culturele organisaties. De gemeente wil inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook op het gebied van de professionele en amateurkunst. Denk hierbij aan projecten of manifestaties in alle soorten kunst en mengvormen daartussen. Samenwerking met verrassende partners vormen de ontwikkeling van makers en brede cultuurparticipatie. Naast de geldende afspraken vormen deze hierbij de aandachtspunten. Incidentele subsidie cultuur online aanvragen

 • Achternaam kind kiezen

  Op 1 januari 2024 is de nieuwe wet ingegaan: Invoering gecombineerde geslachtsnaam. Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: die van de moeder of van de andere ouder. Vanaf 1 januari 2024 is het ook mogelijk beide achternamen te kiezen. Bijvoorbeeld ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen uit 4 mogelijkheden voor de achternaam: de Vries Jansen de Vries Jansen Jansen de Vries Overgangsregelingen Er zijn overgangsregelingen in deze wet. Hierdoor kunt u soms eerder een keuze maken of namen van eerdere kinderen wijzigen. 1e overgangsregeling Uw heeft uw kind in 2023 erkend, maar uw kind wordt in 2024 geboren: U kunt bij de geboorteaangifte kiezen voor een dubbele achternaam. Dit kan lastig zijn. Als moeder moet u direct na de geboorte langskomen bij de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis.  De oplossing is om uw keuze voor de dubbele naam nu al vast te leggen in een akte. Dit heet de akte van Erkenning van uw ongeboren vrucht. De naam van uw kind is dan vastgelegd, als uw kind in 2024 wordt geboren. Is uw kind in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de naam van 1 van de ouders. 2e overgangsregeling In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Hiervoor komt u samen naar de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis.  Voorwaarden: •    Uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023. •    U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend. •    U bent het als ouders eens over de achternaam of achternamen.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Elk huishouden ontvangt elk jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Kunt u de aanslag gemeentebelastingen niet betalen? Vraag een kwijtschelding aan. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen. Bij uw aanvraag stuurt u hiervan bewijsstukken mee. Vult u de aanvraag online in? Dan heeft u de bewijsstukken digitaal nodig. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen online aanvragen via DigiD of eHerkenning Voorwaarden U krijgt geen kwijtschelding als u voldoende betalingscapaciteit en/of vermogen heeft. Onder vermogen verstaan wij onder andere: De overwaarde van een eigen woning.  Banksaldi. Eén voertuig met een waarde van meer van € 3.350,00. Tenzij deze echt onmisbaar is in verband met beroep of invaliditeit. 2 voertuigen of meer. Een caravan, camper, boot, motor, waardevolle inboedel, verzamelingen of (kunst)collecties . Een stuk grond en/of een tweede woning. Effecten, spaarbrieven, levensverzekeringen. Een uitvaartvoorziening, afgesproken in een verzekeringsvorm, wordt vrijgelaten en niet opgeteld bij het vermogen. Bent u vóór 1 januari 2000 65 jaar of ouder geworden? Er geldt een extra vermogensvrijstelling van € 3.350,00. Liever niet online invullen? Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen? Dan kunt u het 'Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen' downloaden, uitprinten en invullen.  Betalingsregeling Krijgt u geen kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan bij de gemeente. Termijn Om extra kosten te voorkomen verzoeken wij u de aanvraag voor de kwijtschelding binnen 2 maanden na ontvangst van de aanslag in te dienen. Hulp bij invullen van de aanvraag U vraagt gratis ondersteuning aan voor het invullen van uw aanvraag bij het Financieel Café. Het Financieel Café is een idee van Humanitas Noord-Veluwe, Stimenz en Welzijn Putten. U vindt het Financieel Café in Stroud, Brinkstraat 91. Meer informatie: https://swputten.nl/financieel-cafe/.  Contactgegevens afdeling Belastingen (0341) 359 741

 • Melding start/voltooiing bouwwerkzaamheden

  Bij sommige omgevingsvergunningen zijn voorwaarden opgenomen. U meldt de start en de voltooiing van de werkzaamheden binnen een afgesproken tijd. Vooral bij bouw/verbouw of bij afwijken van het omgevingsplan. Start/voltooiing bouwwerkzaamheden online melden Is het formulier verstuurd en de datum veranderd? Geef dit door via e-mailadres samenleving@putten.nl.

 • Subsidie tijdelijk vangnet energiekosten

  Lokale ondernemers, religieuze, culturele en maatschappelijke organisaties kunnen een financiële ondersteuning in de gestegen energielasten aanvragen. Heeft u de subsidie al eerder ontvangen? Dan kunt u, door de verruimde voorwaarden, opnieuw een aanvraag doen. Het bedrag dat u al heeft ontvangen, verrekenen wij met het nieuwe bedrag. U kunt de subsidie tot en met 1 september 2024 aanvragen. Subsidie tijdelijk vangnet energiekosten online aanvragen Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig: Contract met de energieleverancier (als u deze heeft). De laatste 3 jaarafrekeningen. Ondernemers sturen ook mee: Ingevulde de-minimisverklaring Correspondentie van Rijksdienst voor ondernemend Nederland met het definitieve subsidiebedrag van de TEK-regeling (als dit van toepassing is).

 • Ledensubsidie

  De ledensubsidie gemeente Putten is voor sportverenigingen en voor andere verenigingen. Sportverenigingen kunnen voor leden onder de 18 jaar en voor leden met een lichamelijk of verstandelijke beperking subsidie aanvragen. Andere verenigingen kunnen voor leden onder de 18 jaar en voor leden met de pensioen leeftijd subsidie aanvragen. U kunt de subsidie aanvragen van 1 juni tot en met 30 september 2024. Ledensubsidie online aanvragen