Zoekresultaat 11 - 20 van 30 resultaten

 • Bouwtekeningen inzien

  Plannen, tekeningen en constructieberekeningen van bestaande panden zijn meestal beschikbaar in ons archief. U kunt ze online opvragen of op afspraak bekijken in het gemeentehuis. Bijvoorbeeld als u ze nodig heeft voor een verbouwing.

 • Overlast van bomen en ander groen

  Ziet u ergens een omgewaaide boom of loshangende takken? Of heeft u klachten over het onderhoud van openbaar groen, zoals overhangende takken, een slecht gesnoeide heg of onkruid? Dit geeft u aan ons door. Gevaarlijke situaties meldt u via de telefoon. Wij lossen het zo snel mogelijk op. Minder urgente problemen meldt u online. Die zaken nemen wij mee in onze onderhoudsplanning.

 • Afval scheiden

  Wij zamelen afval gescheiden in om het goed te kunnen recyclen. U heeft verschillende containers voor restafval, groente, fruit- en tuinafval (GFT) en papier. Plastic, blik en drankpakken doet u in de PMD-afvalzakken. Welk afval precies in welke bak of zak moet, ziet u in de afvalwijzer onder 'scheidingsinformatie'. Log in met uw postcode en huisnummer.

 • Reinigingsrecht

  Reinigingsrecht is de afvalstoffenheffing voor bedrijven. U betaalt reinigingsrecht als uw bedrijf gebruik maakt van de afvalinzameling door de gemeente. U krijgt jaarlijks een aanslag. Alle informatie over de aanslag vindt u in het Belastingloket. U logt in met DigiD.

 • Gemeentegids

  De gemeentegids haalt u af bij een afhaalpunt bij u in de buurt. Een lijst van afhaalpunten staat hier onder. Kunt u zelf geen gids ophalen, dan kunt u hem online bij ons aanvragen. We sturen u de gids dan toe.

 • Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

  Bel het Noordelijk Belastingkantoor als u het niet eens bent met de hoogte van de belasting of de WOZ-waarde. Of als u vragen heeft over uw aanslag. Bezwaar maken doet u in het Belastingloket. U logt hier in met DigiD. Uw bezwaar moet binnen 6 weken vanaf de datum die op uw aanslag staat bij ons binnen zijn.

 • Leegstaande woning verhuren

  Heeft u een leegstaande woning of kantoorruimte in Noordenveld? U mag die onder bepaalde voorwaarden tijdelijk verhuren. U heeft hiervoor een vergunning nodig. Vul het formulier van de Rijksoverheid in. Stuur de aanvraag met eventuele bijlagen naar de gemeente.

 • Rioolheffing

  Woont u in Noordenveld of heeft u hier een bedrijf, dan betaalt u belasting voor het afvoeren van afval- en hemelwater. Ook als uw pand niet direct op het riool aangesloten is. Dit heet rioolheffing. U krijgt meestal eind februari een aanslag via de post of via mijnoverheid.nl. Alle informatie over de aanslag vindt u in het Belastingloket. U logt in met DigiD.

 • Ontheffing parkeerschijfzone aanvragen

  Woont u in de blauwe zone in het centrum van Roden en heeft u geen eigen parkeergelegenheid? Dan kunt u een ontheffing aanvragen voor 1 personenauto op uw adres. U heeft DigiD nodig om de aanvraag te doen.

 • Boom kappen

  Als u een boom wilt kappen, heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. U vraagt deze vergunning aan met DigiD bij het omgevingsloket van Rijksoverheid. Bel ons als u twijfelt of u een vergunning nodig is. Staat de boom die u wilt kappen niet op uw eigen grond, dan heeft u schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig.