Zoekresultaat 11 - 20 van 134 resultaten

 • Garant staan voor bezoek uit het buitenland

  Als u bezoek krijgt uit het buitenland, heeft uw gast misschien een garantstelling of een particuliere logiesverstrekking nodig. Bijvoorbeeld om een visum aan te vragen.

  De garantstelling betekent dat u samen met de gast verantwoordelijk bent voor de kosten. Zo kan uw gast niet in de problemen komen als hij of zij de kosten van een verblijf niet (meer) kan betalen. Bijvoorbeeld omdat uw gast niet meer bij zijn geld kan. Logeert uw buitenlandse bezoek in uw huis? Met een particuliere logiesverstrekking kan hij bij de grenscontrole laten zien waar hij in Nederland verblijft.

  Heeft uw gast een visum nodig? Dan ondertekent u de garantstelling bij de gemeente. Zo laat u uw handtekening legaliseren. Dat betekent dat u bewijst dat uw handtekening op het formulier echt van u is.

 • Spandoek ophangen

  Een spandoek mag geen gevaar voor het verkeer opleveren of overlast bezorgen.

  • Voor een spandoek met een persoonlijke boodschap houdt u zich aan de voorwaarden. Dat is bijvoorbeeld een spandoek met uw mening erop of om iemand te feliciteren.
  • Is het spandoek onderdeel van een demonstratie? Geef dat van tevoren door aan de gemeente.
  • Voor het ophangen van een spandoek met reclame heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Mutatieformulier

  U heeft een bijstandsuitkering, een IOAW of een IOAZ-uitkering. Op het mutatieformulier geeft u informatie over uw persoonlijke situatie. De gemeente bekijkt uw informatie en bepaalt of u nog recht heeft op uw uitkering.

  Lever het formulier op tijd in. Let ook goed op dat u de juiste informatie invult. Doet u dit niet? Dan kunt u een boete krijgen. Als u te veel bijstand ontvangen heeft, dan moet u dit terugbetalen.

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u:

  • een visum of werkvergunning aanvraagt
  • tijdelijk werkt
  • als vrijwilliger gaat werken

  De VOG is gratis voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, zet de aanvraag voor u klaar. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

 • Toestemming geven voor ontleding van een lichaam

  Bij wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van lichamen van overledenen. De overledene heeft hier tijdens zijn leven toestemming voor gegeven. Bijvoorbeeld via een codicil of testament.

  Nabestaanden kunnen ook na overlijden het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek afstaan. U moet dan de burgemeester om toestemming vragen.

 • Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

  U heeft een eigen bedrijf. U heeft geen recht op een gewone bijstandsuitkering, omdat u ondernemer bent. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

  Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

 • Huisverbod

  De burgemeester mag iemand een tijdelijk huisverbod opleggen. Dit kan als er huiselijk geweld is gepleegd of vermoedelijk gepleegd gaat worden. Of als er een sterk vermoeden is dat er in een gezin kinderen mishandeld worden. De burgemeester overlegt in dat geval met Veilig Thuis.

  Het huisverbod is bedoeld als afkoelingsperiode. Tegelijkertijd komt de hulpverlening op gang. De persoon met het huisverbod en de gezinsleden of huisgenoten krijgen hulp. De burgemeester kan het huisverbod intrekken als de uithuisgeplaatste de hulpverlening accepteert. Het gevaar voor herhaling moet dan wel kleiner zijn.

 • Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

  Een Koninklijke onderscheiding (lintje) is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

  De uitreiking van een lintje is tijdens:

  • de lintjesregen op de laatste werkdag voor Koningsdag
  • een andere bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje (zoals een afscheid of jubileum)

 • Burgerservicenummer

  Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer. Iedereen die iets te maken heeft met de Nederlandse overheid heeft een burgerservicenummer nodig. Met het BSN (opvolger van het sofinummer) kunt u bij elk loket van de overheid terecht, zoals de gemeente. Ook zorgaanbieders, zorgverzekeraars en banken maken gebruik van het burgerservicenummer.

  Staat u ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan heeft u een BSN. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.

  Bent u nieuw in Nederland? U krijgt een BSN zodra u zich inschrijft bij de gemeente.

  Woont u niet in Nederland? U kunt zich laten inschrijven als niet-ingezetene bij een RNI-loket. RNI staat voor Registratie Niet-ingezetenen. U krijgt dan een BSN.

 • Woonkostentoeslag aanvragen

  U kunt bijzondere bijstand in de vorm van een woonkostentoeslag krijgen als uw gezinsinkomen plotseling is gedaald. Als gevolg van deze inkomensdaling:

  • zijn uw woonkosten nu in verhouding te hoog; of
  • is uw huur te hoog om huurtoeslag te krijgen.

  Woont u in een huurwoning? Dan telt alleen de huur mee in de woonkosten. Bij een koopwoning tellen mee:

  • de hypotheekrente
  • opstalverzekering
  • lokale belastingen
  • erfpachtcanon, en
  • onderhoudskosten.