Zoekresultaat 11 - 20 van 75 resultaten

 • Collecteren of werven

  Collecteren: Meld je collecte of vraag een vergunning hiervoor aan via het online formulier. Werven: Het werven van leden of donateurs doe je via het online formulier voor donateurs-of klantenwerving.  Wil je collecteren of werven in een bepaalde week? Stuur dan een e-mail naar apv@eindhoven.nl. Na ontvangst van je e-mail nemen we zo snel mogelijk contact met je op. 

 • Klein kansspel melden en verantwoorden

  Wanneer je als vereniging een klein kansspel wilt organiseren, meld je dat bij ons. Er is sprake van een kansspel als een deelnemer geen (overwegende) invloed kan uitoefenen op de uitslag. Het lot bepaalt dus wie een prijs wint. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn kienen, bingo, het vogelpiekspel en het rad van avontuur. Je meldt het kansspel 14 dagen van tevoren. Binnen 14 dagen na afloop stuur je ter verantwoording de eindafrekening op.

 • Ontheffing schenken zwak- alcoholhoudende dranken

  Wanneer je tijdens een evenement op openbaar terrein, bijvoorbeeld een weg, zwak- alcoholhoudende drank wilt schenken, heb je een ontheffing nodig. Vraag de ontheffing tenminste 4 weken voor het evenement bij ons aan.

 • Huisnummer aanvragen en straatnaamsuggestie doen

  De gemeente moet elk gebouw, elke standplaats en elke ligplaats een huisnummer geven. Wanneer een omgevingsvergunning is aangevraagd, nemen we het toekennen van een huisnummer automatisch mee. Heb je een (extra) huisnummer nodig en heb je geen omgevingsvergunning aangevraagd? Vraag dat dan online bij ons aan. Ook is het onze taak om nieuwe straten een naam te geven. Heb je een idee voor de naam van een nieuwe straat? Geef het dan ook online aan ons door.

 • Hulp bij schulden

  Groeien de geldzorgen je boven het hoofd en kom je er niet alleen uit? Wij kunnen hulp bieden via een schuldregeling of budgetbeheer. Schuldregeling is gericht op het oplossen van alle schulden. Bij budgetbeheer is het doel om een financiële situatie stabiel te houden door de vaste lasten door te betalen.

 • Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

  Het uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen is een bewijs dat je als niet-ingezetene bent geregistreerd in Nederland. Je bent een niet-ingezetene als je korter dan 4 maanden in Nederland woont of gaat wonen, of als je niet meer in Nederland woont maar wel een relatie hebt met de Nederlandse overheid (bijvoorbeeld als je in het buitenland pensioen of een uitkering krijgt). Vraag een uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen online aan. Voor het aanvragen van een uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen moeten je adresgegevens correct en volledig geregistreerd zijn. Is dit nog niet het geval? Vul dan eerst het formulier ‘Adres in het Register Niet-Ingezetenen wijzigen in en stuur deze op.

 • Laadpalen voor elektrische auto's

  Steeds meer Eindhovenaren rijden elektrisch, maar niet iedereen heeft een eigen oprit waar een laadpaal kan staan. Daarom faciliteert de gemeente Eindhoven openbare laadpalen, die iedereen met een laadpas kan gebruiken. Zo kunnen elektrische auto's altijd in de buurt opgeladen worden.

 • Loterij organiseren

  Wil je als vereniging een loterij organiseren waaraan publiek deelneemt? Vraag dan een loterijvergunning aan. Je krijgt alleen een vergunning als de opbrengsten van de loterij voor minimaal 40% worden besteed aan een goed doel. Voorbeelden hiervan zijn: Het kopen van nieuwe muziekinstrumenten door een muziekvereniging; De renovatie van het dak van een kerkgebouw.

 • Uitkeringsfraude melden

  Uitkeringsfraude is: verkeerde informatie geven of informatie verzwijgen om een (hogere) uitkering te krijgen. Bijvoorbeeld als iemand zich inschrijft op een ander adres dan waar hij/zij woont, of niet eerlijk is over spaargeld of dure bezittingen. Ken je iemand die fraudeert, of heb je een vermoeden? Meld dit online.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  De Basisregistratie Personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van iedereen die in Eindhoven woont. Heb je een bewijs nodig dat je als inwoner bent ingeschreven in onze gemeente? Dan kun je een uittreksel uit de BRP aanvragen.