Zoekresultaat 2261 - 2270 van 2352 resultaten

 • Voornaam wijzigen

  Wilt u uw voornaam wijzigen? Dan moet u een aanvraag indienen bij de rechtbank. Hiervoor kunt u dus niet terecht bij de gemeente. U moet voor het wijzigen van uw voornaam een belangrijke reden hebben. Ook mag de nieuwe naam niet onbehoorlijk zijn.

  Als de rechtbank de wijziging van uw naam goedkeurt, verwerkt de gemeente deze beslissing in de registers van de burgerlijke stand. Zowel de registers van de gemeente waar u bent geboren als van de gemeente waar u woont, worden gewijzigd.

  Wijst de rechtbank uw verzoek af? In dat geval kunt u in beroep gaan bij het gerechtshof. Als ook dit beroep wordt afgewezen, kunt u nog in cassatie bij de Hoge Raad. Zowel voor het aanvragen van een voornaamwijziging als voor het in beroep gaan, hebt u een advocaat nodig.

  Voor meer informatie over het wijzigen van uw voornaam kijkt u hier. Wilt u informatie over het wijzigen van uw achternaam? Kijk dan bij het product achternaam wijzigen .

 • Gebruik achternaam veranderen

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Of is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd? Dan kunt u de achternaam die u gebruikt veranderen. De achternaam die u kiest, staat op de brieven van de gemeente en andere overheidsinstellingen. Uw eigen (meisjes)naam verandert niet. Dit blijft in officiële papieren staan zoals uw paspoort, rijbewijs, uittreksel of trouwboekje. Uw achternaam online veranderen via DigiD Naamgebruik kiezen U kunt kiezen voor: Alleen uw eigen naam. Alleen de naam van uw partner. De naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam. Uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U heeft het recht om de gemeente te vragen om uw persoonsgegevens niet door te geven aan bepaalde personen of instanties (derden). Dit heet geheimhouding of verstrekkingsbeperking. U kunt een verzoek tot geheimhouding direct online indienen met uw DigiD. Geheimhouding aanvragen  Kosten Een verzoek tot geheimhouding kunt u gratis indienen bij de gemeente. Welke instanties krijgen uw gegevens? Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens door te geven aan overheidsorganisaties die wettelijke taken uitvoeren, zoals de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. Het is daarom niet mogelijk om voor deze instanties geheimhouding aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. Voor wie geldt de geheimhouding? Heeft uw geheimhouding aangevraagd? Dan krijgen de volgende instanties uw gegevens niet: Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Deze organisatie houdt de ledenadministratie bij van kerkgenootschappen. Vrije derden (organisaties, bedrijven en particulieren). De gemeente is niet verplicht gegevens aan hen te verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan een sport- of muziekvereniging). Organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijn of de gehandicaptenzorg. Derden die gegevens nodig hebben bij de uitvoer van wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld advocaten).  In sommige gevallen moeten wij wel gegevens verstrekken. Is dit het geval dan vragen wij eerst uw toestemming. Bijzonderheden U bent niet verplicht om een reden voor de geheimhouding op te geven. Geheimhouding aanvragen is mogelijk vanaf 16 jaar. Voor kinderen jonger dan 16 jaar vraagt de ouder/verzorger de geheimhouding aan. Het verzoek tot geheimhouding geldt alleen voor de gemeente Beuningen (de gemeente waar u bent ingeschreven).  Wilt u ook dat uw vorige woongemeente geen gegevens verstrekt? Dien hiervoor dan een apart verzoek in bij die gemeente. Meer informatie Website Rijksoverheid Website Autoriteit Persoonsgegevens

 • Opnemen levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen

  Ouders kunnen een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen.

  Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

  Meer informatie over deze registratie vindt u op de website van de Rijksoverheid

 • Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

  Nemen wij te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u recht hebben op een bedrag (dwangsom). Deze dwangsom is een boete die wij aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1260.

  Is er meer dan 1 aanvrager? Dan wordt het verschuldigde bedrag gelijk verdeeld over de aanvragers.

   

 • Adreswijziging, verhuizing en emigratie

  Hoe regel ik mijn verhuizing?

  Als u binnen Krimpen aan den IJssel verhuist of vanuit een andere gemeente naar Krimpen aan den IJssel verhuist, moet u uw nieuwe adres uiterlijk vijf werkdagen na de verhuisdatum doorgeven aan de gemeente. Wanneer u naar een andere gemeente verhuist, dan doet u daar aangifte van verhuizing.

  U kunt uw verhuizing digitaal aan ons doorgeven met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Belt u dan naar 140180 voor het maken van een afspraak.

  Geheimhouding

  U kunt een verzoek doen om uw (adres-)gegevens geheim te houden voor bepaalde derden die gegevens ontvangen vanuit de Basisregistratie Personen. Dit verzoek kunt u digitaal doorgeven.

  Voor meer informatie en het aanvragen kunt u kijken op de pagina geheimhouding.

  Emigratie

  Verhuist u naar het buitenland (emigratie), dan moet u dit binnen vijf werkdagen voor vertrek melden bij de gemeente.

  Blijft er niemand achter op uw adres, dan kunt u de emigratie online aan ons doorgeven. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

  Blijft er wel iemand op uw adres wonen, dan geeft u dit persoonlijk aan ons door aan de balie.  Maakt u hiervoor een afspraak.

  Meer informatie over emigratie

  Wilt u meer weten over emigratie? Die informatie vindt u op de website van Rijksoverheid.

 • Erkenning, moederschap (door een vrouw)

  Bent u zwanger en bent u getrouwd met uw vrouwelijke partner of u heeft samen een geregistreerd partnerschap? Als de zaaddonor onbekend is, is uw vrouwelijke partner/echtgenote wettelijk ook moeder van het kind. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee. Is er géén verklaring aanwezig van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting, dan kan uw partner het kind erkennen. Bent u zwanger en bent u niet getrouwd met uw vrouwelijke partner of u heeft geen geregistreerd partnerschap? Dan kan uw vrouwelijke partner het kind erkennen. Erkenning betekent niet dat de erkenner automatisch het ouderlijk gezag krijgt. Bent u wel getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met uw vrouwelijke partner? Dan heeft u beiden volgens de wet samen het ouderlijk gezag.

 • Onderhoudsplan Vereniging van Eigenaren opstellen

  Als u een woning in een flatgebouw koopt, bent u eigenaar van uw eigen woning. Samen met alle andere woningeigenaren bent u eigenaar van het hele gebouw. U wordt dan automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze vereniging zorgt ervoor dat het gebouw goed wordt onderhouden. Bijvoorbeeld door het bijhouden van het schilderwerk, onderhoud van de lift of de gezamenlijke tuin. Deze afspraken staan in het onderhoudsplan.

  Heeft een VvE geen onderhoudsplan en wordt het gebouw niet goed onderhouden? Dan mag de gemeente ingrijpen. De gemeente kan dan bijvoorbeeld een onderhoudsplan laten opstellen door een deskundige.

 • Geheimhouding persoonsgegevens


  De gemeente is verplicht uw gegevens altijd te geven aan: politie; justitie en de belastingdienst. Ook andere overheidsinstellingen of instellingen met een publiekrechtelijke taak kunnen hierom vragen. De gemeente is dan verplicht de gevraagde gegevens te geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven.

  De gemeente geeft uw gegevens soms aan:

  • Overheidsinstellingen en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Zij maken hiervan gebruik bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. Alleen als dat het geval is worden uw gegevens verstrekt;
  • Verplichte derden. Dit zijn instanties of personen die voor de uitvoering van wettelijke taken gebruik moeten maken van de juiste persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een faillissementscurator of een advocaat.

  Heeft u om geheimhouding van uw persoonsgegevens gevraagd en verzoekt een 'verplichte derde' om uw gegevens, dan maakt het college van burgemeester en wethouders een afweging tussen uw belang en het algemene belang van de aanvrager. Voordat het college besluit gegevens te verstrekken:

  • Krijgt u hier een brief over;
  • Kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college ( u heeft hier vier weken de tijd voor);
  • Worden uw gegevens niet doorgegeven tijdens de beroepstermijn.

  Wilt u meer informatie over geheimhouding van persoonsgegevens

  Wilt u meer informatie over geheimhouding van persoonsgegevens? Die informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Geboorteakte, afschrift

  Dit product vraagt u digitaal aan
  De geboorteakte is het schriftelijk bewijs dat iemand geboren is. Van deze akte kan een afschrift of uittreksel worden opgevraagd. Het afschrift of uittreksel geboorteakte is bijvoorbeeld nodig voor een huwelijksaangifte, vestiging in het buitenland, adoptie en echtscheiding.

  Let op: Een afschrift of uittreksel geboorteakte wordt vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), waarin de gemeente verklaart dat u in die gemeente staat ingeschreven. Daarom is het uittreksel BRP alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven.

  Vanaf 6 november is het verplicht om een mondkapje te dragen in het gemeentehuis.