Help bij Overheidsorganisaties

Het onderdeel Overheidsorganisaties biedt toegang tot informatie van alle overheidsorganen in Nederland. Publicatie geschiedt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op basis van een Koninklijk Besluit van 16 juli 1859. Deze verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1368142.

Beheer

Voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens zijn de organisaties zelf verantwoordelijk. Opmerkingen over de volledigheid, juistheid en actualiteit van gegevens kunt u daarom rechtstreeks doorgeven aan de contactpersoon van de betreffende organisatie.
Ook voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens in het GR-register, het onderdeel van Overheidsorganisaties met de gemeenschappelijke regelingen, zijn organisaties zelf verantwoordelijk.

De informatie over gemeenten is afkomstig uit de Databank VNG Ledengegevens. Elke gemeente heeft een contactpersoon die de gemeentegegevens op ieder gewenst moment kan actualiseren. Weet u niet wie dit is, neemt u dan contact op met het VNG Informatiecentrum (070-3738020). Het tijdig en goed plaatsen / aanleveren van overheidsinformatie aan de VNG Databank Ledengegevens waarborgt dat uw gemeente ook correct op Overheid.nl wordt vermeld.

Exports

Voor geïnteresseerden zijn de gegevens, die zijn verwerkt in het onderdeel Overheidsorganisaties, beschikbaar als export in twee verschillende bestandsformaten, namelijk

  • XML-bestand en
  • CSV-bestand.

XML-bestand

XML-bestanden zijn beschikbaar via https://almanak.overheid.nl/archive/. Onderaan staan de meest recente XML-bestanden, waarvan één met alle overheidsorganisaties en de overige per categorie (type organisatie).

CSV-bestand

De gegevens zijn ook per categorie beschikbaar als CSV-bestand via Overheidsorganisaties. Binnen een categorie (bijvoorbeeld Provincies) vindt u de link om het CSV-bestand te downloaden onder ‘Acties’. Bij enkele categorieën is er een tussenstap via de link ‘… A-Z overzicht’ onder ‘Zie ook’. De CSV-bestanden scheiden de gegevens in kolommen door puntkomma’s en bevatten géén functies en persoonsgegevens.

Overige internetbronnen

Nederlandse en buitenlandse adressen, e-mailadressen, telefoon- en faxnummers vindt u op de website van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Alles op een rij