De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Help bij Overheidsorganisaties

Het onderdeel Overheidsorganisaties biedt toegang tot informatie van alle overheidsorganen in Nederland. Publicatie geschiedt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op basis van een Koninklijk Besluit van 16 juli 1859. Deze verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1368142.

Beheer

Voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens zijn de organisaties zelf verantwoordelijk. Opmerkingen over de volledigheid, juistheid en actualiteit van gegevens kunt u daarom rechtstreeks doorgeven aan de contactpersoon van de betreffende organisatie.

De informatie over gemeenten is afkomstig uit de VNG Databank Ledengegevens. Elke gemeente heeft een contactpersoon die de gemeentegegevens op ieder gewenst moment kan actualiseren. Weet u niet wie dit is, neemt u dan contact op met het VNG Informatiecentrum (070-3738020). Het tijdig en goed plaatsen / aanleveren van overheidsinformatie aan de VNG Databank Ledengegevens waarborgt dat uw gemeente ook correct op Overheid.nl wordt vermeld.

Exports

Voor geïnteresseerden zijn alle gegevens die zijn verwerkt in het onderdeel Overheidsorganisaties beschikbaar als xml-document via https (https://almanak.overheid.nl/archive/).

Overige internetbronnen

Nederlandse en buitenlandse adressen, e-mailadressen, telefoon- en faxnummers vindt u op de website van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Alles op een rij

 

 

Inloggen MijnOverheidLogo DigiD