Zoekresultaat 1 - 10 van 24 resultaten

 • Overlijden

  Let op: Op dit moment is er een storing in het systeem. Als de aangifte niet lukt, stuur dan een e-mail naar burgerzaken@stadskanaal.nl Aangifte van overlijden doet u in de gemeente van overlijden. Als uitvaartverzorger kunt online een melding aan ons doorgeven. Wilt u als nabestaande zelf aangifte van overlijden doen? Maak dan met ons een afspraak. 

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat een persoon in leven is.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  In een verklaring omtrent gedrag staat dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. U vraagt een verklaring omtrent gedrag aan in de gemeente waar u staat ingeschreven. Het ministerie van Justitie geeft de verklaring af.

 • Witgoedregeling 2024

  De gemeente Stadskanaal heeft voor mensen die al drie jaar of langer van een laag inkomen moeten rondkomen de witgoedregeling. De witgoedregeling is bedoeld als vergoeding voor de vervanging van een: Fornuis/kookplaat Koelkast Stofzuiger Wasmachine Bedragen 2024 U kunt eens per twee kalenderjaren een vergoeding voor een wasmachine, koelkast of een fornuis aanvragen voor maximaal € 356,00. Voor een stofzuiger is dit bedrag maximaal € 128,00. Hetzelfde soort apparaat kunt u maximaal één keer per vijf jaar vergoed krijgen.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP ) is een bewijs dat u staat ingeschreven in de gemeente.

 • Gesprek Wmo

  De gemeente is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onder deze wet is ondersteuning geregeld zoals een woningaanpassing, een rolstoel of scootmobiel, vervoer, dagbesteding, beschermd wonen, opvang en individuele begeleiding. U kunt online een melding doen voor de Wmo.

 • Geboorteaangifte

  De geboorte van een kind geeft u binnen drie werkdagen aan. Dit doet u in de gemeente waar het kind is geboren. De aangifte mag gedaan worden door de volgende mensen: Vader of moeder van het kind Personen die bij de geboorte aanwezig waren Personen bij wie de baby in de woning is geboren Hoofd van het ziekenhuis of kliniek waar de baby is geboren

 • Erkenning kind

  Een ongehuwde man kan het vaderschap officieel op zich nemen door het kind te erkennen. Door een kind te erkennen, neemt u het wettelijk ouderschap op u. Dit kan voor of na de geboorte van het kind. Als u het wettelijk ouderschap voor een kind op u neemt, betekent dit concreet: U bent verplicht om voor het kind te zorgen Het kind krijgt wederzijds erfrecht Het kind kan uw achternaam krijgen

 • Verhuizing melden

  Gaat u verhuizen? Meld dit niet later dan vijf dagen na de adreswijziging bij de gemeente waar u gaat wonen. Verhuist u binnen onze gemeente, dan blijft u natuurlijk ingeschreven. Alleen uw adres wordt gewijzigd.

 • Legalisatie handtekening

  Bij een legalisatie van een handtekening verklaart de burgemeester dat de handtekening op een bepaald document ‘echt’ is.