Zoekresultaat 51 - 60 van 79 resultaten

 • Geluidsapparatuur op straat gebruiken

  Het is verboden om geluidsoverlast te veroorzaken. Wilt u muziek of geluid maken op de openbare weg? Vraag dan een ontheffing aan. U krijgt dan ook te horen aan welke voorwaarden u moet voldoen. Zo voorkomt u overlast voor omwonenden en de omgeving.  Vraag een ontheffing voor geluidsoverlast aan

 • Marktstandplaats

  In de gemeente zijn twee donderdagmarkten, één in Mijdrecht en één in Abcoude. De donderdagmarkt in Abcoude wordt door de gemeente georganiseerd. De donderdagmarkt van Mijdrecht wordt georganiseerd door Stichting Markt Mijdrecht. Mijdrecht Voor vragen over de markt Mijdrecht of het aanvragen van een marktstandplaats in Mijdrecht kun je terecht bij Peter Vermeij van de Stichting Markt Mijdrecht via vermey006@kpnmail.nl. Abcoude Wilt u op de donderdagmarkt in Abcoude een eenmalige of vaste standplaats? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente via DigiD. De gemeente zal dan controleren of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. De gemeente kan uw aanvraag goedkeuren of weigeren. Vraag een vergunning aan voor een marktstandplaats in Abcoude

 • Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen, wijzigen of verlengen

  De gehandicaptenparkeerplaats is alleen voor uw eigen auto. Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats en koopt u een andere auto? Zorg dan dat u op tijd uw nieuwe kenteken doorgeeft aan de gemeente. U kunt maar voor één voertuig een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Vraag een gehandicaptenparkeerplaats aan of wijzig of verleng deze

 • Herbegraven of alsnog cremeren

  Misschien vindt u dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt. Of u wilt dat de overledene op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U moet dan een vergunning voor opgraven aanvragen. Is de overledene begraven, maar wilt u dat hij of zij alsnog gecremeerd wordt? Dan moet u ook een vergunning aanvragen.De begrafenisondernemer kan de vergunning ook voor u aanvragen. Vraag een vergunning voor opgraven aan

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Wilt u voor uw bedrijf of instelling voor speciale evenementen tijdelijk alcoholische dranken te verstrekken? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Vraag een ontheffing van artikel 35 van de Alcoholwet aan

 • Voorwerpen tijdelijk op de openbare weg plaatsen

  Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container, steiger, mobiel toilet of een kraanwagen op de openbare weg (wegen, trottoirs, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen). De gemeente beoordeelt of het te plaatsen voorwerp op de openbare weg leidt tot verkeersonveilige situaties of bijvoorbeeld overlast veroorzaakt. Doe een aanvraag om een voorwerp tijdelijk op de openbare weg te plaatsen

 • Melding overlast

  Wilt u een melding van overlast doen over bijvoorbeeld onderstaande zaken: •    Jeugdoverlast•    Loslopende honden•    Graffiti•    Vuurwerk•    Vernielingen en vandalisme•    Fietswrak/onbeheerde fiets•    Wildplakken•    Fout parkeren/parkeeroverlast Geef dit dan aan ons door. Dit kan via onderstaande links met DigiD of anoniem. Meld overlast openbare ruimte

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Tot maximaal 42 dagen. De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen €23,00 per dag. De 14 dagen daarna €35,00 per dag en de overige dagen €45,00 per dag. De totale dwangsom bedraagt maximaal €1.442,00. U stelt de gemeente schriftelijk op de hoogte van het niet op tijd nemen van de beslissing. De gemeente heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de gemeente in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom. Ook kunt u dan een beslissing afdwingen via de rechter door direct beroep in te stellen. Is er meer dan 1 aanvrager? De verschuldigde boete wordt dan gelijk verdeeld over de aanvragers. Onder het kopje ''voorwaarden'' vindt u meer informatie over ingebrekestellingen met betrekking tot het WMO.U kunt een dwangsom ingebrekestellingen aanvragen via DigiD (particulieren) of via eHerkenning (bedrijven). Vraag een dwangsom ingebrekestellingen aan

 • Geld inzamelen of collecte

  Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op: het doel van de inzameling uw organisatie de CBF-Erkenning Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Vraag een collectevergunning aan

 • Groenadoptie

  U kunt, samen met uw buurtbewoners, een stukje openbaar groen adopteren en vrijwillig onderhouden en verfraaien. Niet al het openbaar groen komt in aanmerking voor adoptie. Naast het adopteren van een groenvak is het ook mogelijk om boomspiegels te adopteren. Vraag groenadoptie aan