Zoekresultaat 11 - 20 van 80 resultaten

 • Collectieve zorgverzekering aanvragen

  U kunt in het najaar van 2024 weer een collectieve zorgverzekering aanvragen. Uw voordeel Gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering. Voordeel op brillen/lezen, fysiotherapie, tandarts en de eigen bijdragen Wmo. Zorg en Zekerheid accepteert iedereen, zonder medische keuring. In deze video leggen we uit wat de collectieve zorgverzekering is.  

 • Vuurwerk afsteken

  Inwoners mogen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Denk aan de veiligheid en hou rekening met de regels. Als u zich niet aan de regels houdt, bent u strafbaar. Wilt u buiten de jaarwisseling vuurwerk afsteken? Dan heeft u een toepassingsvergunning nodig. Deze is bedoeld voor het gebruik van professioneel vuurwerk. Als uw vuurwerkbedrijf vuurwerk wil afsteken, heeft u een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u het elke keer doorgeven aan de gemeente of de provincie als u vuurwerk wilt afsteken: Bij minder dan 200 kilo vuurwerk doet u een melding bij de gemeente. Bij meer dan 200 kilo vuurwerk vraagt u ontbrandingstoestemming aan bij de provincie. Als u professioneel vuurwerk wilt gebruiken, bijvoorbeeld bij een evenement. In professioneel vuurwerk zit meer kruit. Kijk voor meer informatie over professioneel vuurwerk opslaan en afsteken op de website van de kvk.  Vraag een vergunning aan om vuurwerk te verkopen

 • Uitslag verkiezingen

  Hier staan de uitslagen van de Europees Parlementsverkiezing in de gemeente De Ronde Venen. Er is in onze gemeente decentraal geteld. Dit betekent dat op donderdagavond in het stemlokaal de stemmen geteld zijn. De volgende dag zijn deze uitslagen gecontroleerd door het gemeentelijk stembureau (GSB). Als er reden voor is, wordt een stembureau nog eens geteld en de uitslag aangepast. Daarna wordt de uitslag voor de hele gemeente berekend. Voor de stembureaus waar de uitslag is aangepast, is een extra document gepubliceerd. In deze documenten ziet u alleen de cijfers die veranderd zijn tijdens de eerste zitting van het GSB. Om de nieuwe uitslag te zien, moet u zowel de originele uitslag als de aanpassingen bekijken. Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Meld dit dan voor maandag 17 juni 11.00 uur via de website van de Kiesraad aan het Centraal Stembureau. Dan kan de fout onderzocht worden.Proces verbalen derondevenen_Uitslag_EP24 derondevenen_3_ZaalDriehuis_EP24 derondevenen_4_OnsStreven_EP24 derondevenen_4_OnsStreven_EP24_aanpassing derondevenen_5_DeSpringbok_EP24 derondevenen_5_DeSpringbok_EP24_aanpassing derondevenen_6_Wereldwijs_EP24 derondevenen_20_deAngstelborgh_EP24 derondevenen_21_deVijfBogen_EP24 derondevenen_21_deVijfBogen_EP24_aanpassing derondevenen_controleprotocolGSB_EP24 derondevenen_2_TVM_EP24 derondevenen_12_Kidscollege_EP24 derondevenen_12_Kidscollege_EP24_aanpassing derondevenen_13_NHVerenigingsgebouw_EP24 derondevenen_14_EHBOGebouwLucas_EP24 derondevenen_16_NHGebouwDeRoeping_EP24 derondevenen_19_CNSAbcoude_EP24 derondevenen_118_DorpskerkAbcoude_EP24 derondevenen_118_DorpskerkAbcoude_EP24_aanpassing derondevenen_1_gemeentehuis_EP24 derondevenen_108_DeFontein_EP24 derondevenen_108_DeFontein_EP24_aanpassing derondevenen_109_VIOSclubgebouw_EP24 derondevenen_110_DeBoei_EP24 derondevenen_117_DeWillisstee_EP24 osv4-3_telling_ep2024_derondevenen

 • Losse standplaats (kraam)

  Het is niet toegestaan om een stand langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan. Als u een vaste standplaats op de (jaar)markt, evenementen of snuffelmarkt wilt, kijkt u bij Marktstandplaats. Vraag een standplaatsvergunning aan

 • Melding over het verkeer

  Heeft u een melding over het verkeer in de gemeente? Kijk op onze website of het antwoord staat vermeld onder de meest gestelde vragen over veiligheid in het verkeer. of onder de meest gestelde vragen over snelheid van verkeer. Zo nee, dan kunt u een melding doen. Gebruik hiervoor een van de onderstaande formulieren.U kunt melding doen van onderstaande zaken: Snelheid van het verkeer Verkeersoverlast Verkeersveiligheid Parkeeroverlast Fietsverkeer Deelmobiliteit Openbaar vervoer Doe een melding over het verkeer Vinden wij ook dat de situatie verkeersonveilig is? Dan onderzoeken we wat we eraan kunnen doen. We kunnen niet altijd direct de situatie veranderen. Soms krijgen aanpassingen in andere straten of kruispunten voorrang. Ook kunnen we het werk combineren met onderhoudswerkzaamheden, zoals het opnieuw bestraten van wegen. Melding schade aan wegmeubilair en verkeersborden Voor schade aan wegmeubilair en verkeersborden kunt u een melding openbare ruimte indienen via onderstaande formulieren Nu een melding openbare ruimte doen Nu een melding openbare ruimte doen zonder inloggen

 • Openbaar groen kopen of huren

  Als er naast uw woning of tuin een groenstrook ligt, dan is het in soms mogelijk om deze strook onder voorwaarden van de gemeente te kopen of te huren. Dien hiervoor een aanvraag in bij de gemeente. Om een aanvraag in te dienen heeft u een situatieschets nodig waarop is aangegeven welk perceel u van de gemeente wilt kopen/huren. Dien een verzoek in voor koop of huur van openbaar groen

 • Waardevolle bomen

  Wijzigingen doorgeven bij ziekte/kap Bent u eigenaar van een boom die op de lijst waardevolle bomen staat, dient u wijzigingen met betrekking tot die boom te melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld als de boom is omgewaaid door storm of dood is. Bij ziekte van de boom is het ook mogelijk om bij de gemeente een boomveiligheidscontrole (BVC) aan te vragen. Aanmelden nieuwe bomen Het is ook mogelijk om een boom aan te melden voor de lijst waardevolle bomen. Eens in de 5 à 6 jaar toetsen we de aangemelde bomen aan de criteria en vindt het proces plaats om de lijst waardevolle bomen te herzien. Dan pas wordt dus duidelijk of de boom op de lijst komt of niet. De eerstvolgende herziening is in 2027. Meld een waardevolle boom aan

 • Wegafsluiting aanvraag

  Aanvraag verkeersmaatregelen voor werkzaamheden aan de weg in De Ronde Venen Als het voor de uitvoering van werkzaamheden in De Ronde Venen nodig is om de weg helemaal of gedeeltelijk af te sluiten, moet u hiervoor toestemming vragen. Deze toestemming is nodig om alle afsluitingen of werkzaamheden op elkaar af te stemmen en zo de bereikbaarheid te verzekeren. Voor de start van de werkzaamheden verzorgt de gemeente De Ronde Venen een bericht met verkeersinformatie over de (gedeeltelijke) wegafsluiting. Deze informatie wordt gestuurd naar de hulpdiensten en andere. Vraag toestemming voor een tijdelijke wegafsluiting aan

 • Begraafplaats

  De gemeente geeft graven en nissen uit op de gemeentelijke begraafplaatsen. Iedereen kan een plekje huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf of op een nis voor een urn. Die rechten gelden voor een periode van minimaal 10 jaar in het geval van een algemeen graf, een urnengraf of een urnennis en minimaal 20 jaar in het geval van een particulier graf. Verlengen, overschrijven of beëindigen van de grafrechten Als rechthebbende kunt u de grafrechten verlengen als de termijn van een graf of nis verloopt. U kunt er ook voor kiezen om aan het eind van de termijn de grafrechten te beëindigen. Ook het eerder beëindigen van grafrechten is mogelijk. De rechten op een graf kunnen met toestemming van de rechthebbende worden overgeschreven op een andere nabestaande. En als de rechthebbende is overleden moeten de rechten binnen 1 jaar na het overlijden worden overgeschreven. Voor het verlengen of het beëindigen gebruikt u 1 van deze formulieren: Vraag een verlenging, overschrijving of beëindiging van de grafrechten aan Overschrijven van grafrechten Voor het overschrijven van de rechten gebruikt u onderstaand formulier: Vraag een overschrijving van grafrechten aan Adressen Begraafplaatsen De gemeente De Ronde Venen beheert drie begraafplaatsen. De adressen van deze begraafplaatsen zijn: Geinhoff algemene begraafplaats aan de Bijdorplaan naast huisnummer 3 in Abcoude Rusthoff algemene begraafplaats aan de Rijksstraatweg tussen 85a en 87 in Baambrugge Vrederust algemene begraafplaats aan de Ringdijk 4 in Wilnis Openingstijden De begraafplaatsen in Abcoude en Baambrugge zijn dagelijks toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. De openingstijden van de begraafplaats in Wilnis zijn: van 1 maart tot 1 november: 8.00 - 20.00 uur van 1 november tot 1 maart: 8.00 - 18.00 uur Bereikbaarheid Bij de algemene begraafplaats in Abcoude en Wilnis is een parkeerterrein aanwezig. In Baambrugge is geen parkeerplaats aanwezig. Daar mag u in de berm parkeren. Het is niet toegestaan om met gemotoriseerd verkeer de begraafplaatsen op te rijden. Met het openbaar vervoer zijn de begraafplaatsen te bereiken met de buslijnen van Keolis. De begraafplaats in Wilnis is bereikbaar met de lijnen: 121, 123, 526. Abcoude en Baambrugge met de lijn 120.

 • Behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning

  Te nemen stappen 1. Aanvraag indienen U dient de aanvraag online in via het Omgevingsloket. De gemeente stuurt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging via het mailadres dat u heeft opgegeven. Als een gemachtigde de aanvraag voor u verzorgt (bijvoorbeeld een architect of bouwbedrijf), communiceren wij tijdens de procedure met deze gemachtigde. De uiteindelijke vergunning en factuur sturen wij naar u. 2. Publicatie aanvraag De gemeente publiceert de ontvangst van de vergunningaanvraag op officielebekendmakingen.nl en in de weekkrant De Groene Venen. Participatie De gemeente adviseert u om buren te informeren over uw plannen, zodat zij niet verrast worden. U kunt bij de aanvraag aangeven of u bezwaar heeft tegen het openbaar maken van uw persoonsgegevens. 3. Beslistermijn Voor reguliere aanvragen geldt een beslistermijn van 8 weken. Voor de uitgebreide procedure geldt een beslistermijn van 6 maanden. Dit geldt onder meer voor aanvragen voor Rijksmonumenten, aanvragen waarvoor een milieueffectrapportage (MER) verplicht is en het wijzigen van het omgevingsplan. De termijn voor de behandeling van uw vergunningaanvraag gaat in op het moment dat u de aanvraag indient. In de procedurebevestiging staat vermeld via welke procedure wij uw aanvraag behandelen. Wij mogen de termijn voor de reguliere en uitgebreide aanvraag 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. In dat geval informeren wij u daar uiteraard over. 4. Controle op volledigheid De gemeente bekijkt of u de juiste benodigde stukken (aanvraagvereisten) heeft aangeleverd. Ook controleren wij of u de juiste activiteiten heeft aangevraagd. Als de aanvraag volledig is, nemen wij uw aanvraag in behandeling. Ontbreekt er iets aan de aanvraag? Dan krijgt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen. In dat verzoek staat precies welke stukken u nog moet indienen. In dat verzoek staat ook de termijn waarbinnen u de stukken moet aanleveren. De tijd die u nodig heeft om de stukken aan te leveren, telt niet mee in de beslistermijn. 5. Behandeling aanvraag Als de aanvraag volledig en/of op tijd is aangevuld, neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling. Zo niet, dan stelt de gemeente uw aanvraag buiten behandeling en sluiten wij de procedure af. 6. Toetsing De gemeente toetst uw aanvraag aan de geldende wet- en regelgeving. Zoals onder andere het Omgevingsplan gemeente De Ronde Venen, de welstandsnota, bouwtechnische vereisten in het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit activiteiten leefomgeving. Als het plan niet voldoet aan de regels, bekijken wij of wij een ontheffing kunnen toepassen. Dan vragen wij om advies bij diverse afdelingen en ketenpartners, zoals stedenbouw, cultuurhistorie, ecologie, archeologie, en mobiliteit, VNOG, GGD en de omgevingsdienst. Soms moeten wij om advies vragen bij de raad, het waterschap, provincie en/of het rijk. Als u na de toetsing een negatief advies krijgt, is het aanpassen van uw plan mogelijk als de beslistermijn dit toelaat. Dit gaat altijd in overleg. 7. Beslissing Als de toetsingsuitslag op alle onderdelen positief is, krijgt u de vergunning. Aan een vergunning kunnen voorwaarden verbonden worden. U bent verplicht om die voorwaarden na te leven. Lees de vergunning dus goed door. Bij een negatief advies, en in geval het plan niet kan worden aangepast, weigeren wij de aanvraag. U bent dan wel kosten (leges) verschuldigd. De gemeente publiceert het besluit op officielebekendmakingen.nl en in de weekkrant De Groene Venen. 8. Bezwaar en beroep Als belanghebbenden een bezwaarschrift (bij de gemeente), beroep of voorlopige voorziening (bij de rechtbank) willen indienen tegen het besluit, kunnen zij dat tot 6 weken na bekendmaking van het besluit doen. 9. Geldigheidsduur vergunning Een vergunning blijft geldig totdat deze wordt ingetrokken. Uitzondering is een vergunning voor een bepaalde termijn, dan staat de geldigheidsduur duidelijk genoemd in de voorwaarden. De gemeente kan de vergunning intrekken als er na 1 jaar nog geen werkzaamheden zijn uitgevoerd. U kunt ook zelf verzoeken om intrekking. 10. Leges Voor de behandeling van een aanvraag brengen wij kosten in rekening (leges). Dit is vastgelegd in de Tarieventabel van de Legesverordening. Voor elke aanvraag worden leges in rekening gebracht, ook als u geen vergunning krijgt. In de tarieventabel staan alle leges genoemd van de activiteiten van de Omgevingswet, zoals de ruimtelijke activiteiten voor bouwen, kappen, uitritten etc. en de technische bouwactiviteit. Er worden ook leges in rekening gebracht als wij uw aanvraag niet verder kunnen behandelen (bijvoorbeeld vanwege het niet aanleveren van stukken) of als de aanvraag wordt geweigerd. Soms kunnen wij een vergunning alleen verlenen als we een afwijking van de regels toepassen. Bijvoorbeeld als het bouwplan in strijd is met de regels in het omgevingsplan. Voor het verlenen van de afwijking met het omgevingsplan brengen wij u extra leges in rekening. 11. Start werkzaamheden Na ontvangst van uw vergunning mag u meestal direct beginnen met de werkzaamheden. Maar de vergunning is nog niet onherroepelijk. Er kan immers nog gedurende 6 weken een bezwaarschrift binnenkomen. Als na 6 weken geen bezwaarschrift is ingediend, is de vergunning definitief. Als u begint vóórdat de vergunning definitief is, is dat op eigen risico. Als u als gevolg van een bezwaarschrift werkzaamheden ongedaan moet maken, betaalt u die kosten zelf. Vergunningen voor monumenten, het kappen van bomen, het slopen in een beschermd stads-/dorpsgezicht treden pas in werking 4 weken nadat de vergunning is verleend. Let wel op: er kunnen tot 6 weken nadat de vergunning is verleend nog bezwaarschriften worden ingediend. Begint u met de werkzaamheden/activiteiten voordat de vergunning onherroepelijk is, dan doet u dat op eigen risico. Als u begint met de werkzaamheden, moet u dit uiterlijk 2 dagen van tevoren melden. Dit doet u via het Omgevingsloket. Heeft u geen toegang tot het Omgevingsloket, dan kunt u de start of gereedmelding doorgeven via een formulier van de ODRU. 12. Aansluitingen Aansluitingen voor elektriciteit, gas, warmte, water, riool, media/communicatie (zoals televisie, internet en telefoon) vraagt u aan via mijnaansluiting.nl. Dit is een initiatief van verschillende netbeheerders, waterbedrijven en leveranciers van warmte of media en communicatie. 13. Controle tijdens de bouw De gemeente of kwaliteitsborger controleert tijdens de bouw of u zich houdt aan het plan waarvoor u de omgevingsvergunning heeft gekregen. U mag alleen uitvoeren waarvoor u de vergunning heeft gekregen (door gewaarmerkte documenten) en onder de gestelde voorwaarden. Ook na het afronden van het werk komt een toezichthouder van de gemeente of kwaliteitsborger bij u langs. 14. Huisnummer Vraagt u iets aan waarvoor een huisnummer moet worden toegekend (nieuwe woning of bedrijfspand)? Dan neemt de gemeente dit in de procedure mee.