Zoekresultaat 7261 - 7270 van 7324 resultaten

 • Volkstuin huren

  Inwoners van de gemeente Terneuzen kunnen een volkstuintje van de gemeente huren. Wij blijven eigenaar van de grond. We verhuren, onder voorwaarden, een stukje grond om te gebruiken als volkstuintje met uitsluitend recreatief oogmerk. We verhuren de volgende volkstuincomplexen: in de kern Axel aan de Liniedijk in de kern Biervliet aan de Braakmanlaan in de kern Hoek achter de Dr. Leenhoutsstraat en aan de Koudepolderstraat in de kern Sas van Gent aan de Calandstraat in de kern Sluiskil aan de Pierssenspolderstraat in de kern Terneuzen, aan de Baandijk en achter de Kamerlingh Onnesstraat/Snelliusstraat in de kern Zaamslag, achter de Axelsestraat, aan de Puntstraat/Axelsestraat en achter de Korte Delft in de kern Zuiddorpe achter de Boekweitstraat   Volkstuin huren   Kosten Het tarief voor het huren van een volkstuin in 2024 is € 0,34 per m2 per jaar. Procedure We behandelen uw aanvraag binnen een maand. Als er een volkstuin beschikbaar is, maken we een huurovereenkomst op. Op verzoek kunnen we u op een wachtlijst plaatsen. Voorwaarden U komt alleen in aanmerking voor het huren van een volkstuin/inschrijving op de wachtlijst als u woonachtig bent in de kern waar het volkstuincomplex gelegen is. Opzeggen Voor het opzeggen van een volkstuin dient u een ondertekend schriftelijk verzoek te sturen naar gemeente Terneuzen, afdeling Omgeving en Economie, postbus 35, 4530 AA Terneuzen. De tuin dient leeg en in oorspronkelijke staat te worden overgedragen. U kunt niet mondeling opzeggen. Volkstuinverenigingen Verder kent de gemeente Terneuzen nog twee volkstuincomplexen waarvan het beheer niet bij ons ligt, maar bij een volkstuinvereniging: in de kern Axel aan de Zuidsingel. Verhuur via 'Tuiniersvereniging Eigen Teelt', Prins Mauritsstraat 6, 4571 HB in Axel. in de kern Terneuzen bij Driewegen. Verhuur via 'Vereniging Tuinderslust', zie www.volkstuinterneuzen.nl voor meer informatie.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Hoe werkt het Maak een afspraak Neem uw geldig verblijfsdocument asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd mee; Eventueel uw oude vluchtelingenpaspoort; Een pasfoto die voldoet aan de eisen voor pasfoto’s; Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij het afhalen van hun paspoort; Na 5 werkdagen haalt u uw paspoort op bij het stadhuis. Dit geldt voor kinderen jonger dan 18 jaar. U hoeft voor het afhalen geen afspraak te maken. Neem uw afhaalbewijs mee. Dit krijgt u na het aanvragen en betalen mee. Aanvullend voor kinderen tot 18 jaar Ben je minderjarig (jonger dan 18 jaar)? Dan heb je schriftelijke toestemming nodig van je ouders of voogd. Vul het in, en laat het door je ouders/voogd ondertekenen. Om te bewijzen dat de handtekeningen op dat formulier echt zijn, willen wij de paspoorten of rijbewijzen van je ouders of voogd zien als je naar het stadhuis komt. Neem dus ook het volgende mee naar je afspraak: Schriftelijke toestemming van allebei de ouders. Of van degene die het gezag over het kind heeft. Dit regel je op het stadhuis of via het toestemmingsformulier (pdf, 179 kB); (Kopie van) het identiteitsbewijs van allebei de ouders. Of van iemand anders die het gezag over het kind heeft; Minimaal één ouder of verzorger moet aanwezig zijn bij de aanvraag. Wat je nog meer moet meenemen, staat in het lijstje hierboven en in het bericht dat je krijgt als je een afspraak hebt ingepland. Kosten en geldigheid Vluchtelingenpaspoort € 63,40. Maximaal 5 jaar geldig, afhankelijk van uw status en verblijfsvergunning. Paspoort kwijt of gestolen Is uw oude paspoort gestolen of kwijtgeraakt? Meld dit bij de gemeente. U hoeft niet naar de politie. Digitaal melden U kunt direct een nieuw paspoort aanvragen. Bij deze aanvraag tekent u een Verklaring van vermissing bij de gemeente. Ook als u een spoedaanvraag doet. Maak hiervoor online een afspraak onder ‘paspoort vermissing’. Vindt u uw oude paspoort terug? Lever dit dan in bij uw gemeente. Dit paspoort is namelijk niet meer geldig. Verliest u uw paspoort in het buitenland? Doe dan aangifte bij de politie ter plaatse. Reizen met kinderen Reist u met uw kinderen naar het buitenland en hebben zij een andere achternaam dan u? Dan heeft u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag heeft. Lees meer over reizen met kinderen op de website van de Rijksoverheid. Meer weten Op de website van de rijksoverheid en de Immigratie en naturalisatiedienst (IND) vindt u nog meer informatie over het vluchtelingenpaspoort.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente. De gemeente stuurt uw aanvraag naar de dienst Justis. Dienst Justis beoordeelt de aanvraag en stuurt meestal binnen 4 weken de VOG (of afwijzing) toe per post. Soms is er meer onderzoek nodig en duurt de aanvraag 8 weken.  Download het formulier van de website van Justis. Vul het formulier helemaal in, laat het formulier ondertekenen (inclusief stempel organisatie). Scan het formulier daarna in en stuur het digitaal naar ons toe.  Let op: per augustus 2023 heeft Justis nieuwe VOG-formulieren beschikbaar gesteld en worden oude formulieren niet meer door Justis geaccepteerd. Enkel formulieren met daarin de datum ‘augustus 2023’ kunnen door ons in behandeling worden genomen. VOG aanvragen met DigiD Kosten VOG aanvragen bij de gemeente: € 41,35 Let op: u ontvangt de VOG alleen als u in de gemeente Sittard-Geleen woont. Is dat niet het geval en vraagt u toch een VOG aan? Dan betalen wij de door u betaalde kosten niet terug.  VOG digitaal via werkgever: meer informatie op justis.nl. VOG voor vrijwilligers: meer informatie op justis.nl VOG online aanvragen via werkgever Het is mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. Neem met hen contact op voor meer informatie. VOG digitaal via werkgever: meer informatie op justis.nl. Gratis VOG voor vrijwilligers Vrijwilligers die met mensen werken in een afhankelijkheidssituatie kunnen een gratis VOG krijgen. De gratis VOG kan alleen digitaal worden aangevraagd via de vrijwilligersorganisatie, neem met hen contact op voor meer informatie.  VOG voor vrijwilligers: meer informatie op justis.nl  

 • Een bekeuring ontvangen

  De gemeente controleert op naleving van verschillende wetten en regels. Hiervoor heeft de gemeente buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst. Dit zijn speciaal aangestelde ambtenaren die de bevoegdheid hebben om een bekeuring uit te schrijven. De meeste bekeuringen die worden uitgeschreven door de gemeente vallen onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Wegenverkeerswet (bijvoorbeeld het fout parkeren). Daarnaast kunnen er ook bekeuringen worden uitgedeeld uitgeschreven voor overtredingen van milieuregelgeving (bijvoorbeeld een bedrijf dat zich niet aan de voorschriften houdt) of overtredingen op het gebied van Flora en fauna. Er zijn verschillende soorten bekeuringen die worden uitgedeeld hieronder vindt u de meest voorkomende en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Aankondiging van beschikking Voor een minder zware verkeersovertreding die met uw auto of motor is begaan, krijgt u een zogenaamde 'wet Mulder-boete'. U ontvangt een acceptgiro thuis met daarop een vervaldatum. Vóór deze datum (meestal acht weken na ontvangst van de boete) moet u betaald hebben. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekenen op een verhoging van 25 procent en na aanmaning van 50 procent. Bovendien riskeert u allerlei dwangmaatregelen, zoals inname rijbewijs. Een strafbeschikking Een strafbeschikking is een door een openbare aanklager, opsporingsambtenaar, of een gemeente of iets dergelijks zonder tussenkomst van de rechter opgelegde straf. Een strafbeschikking valt onder het strafrecht. Sinds 1 februari 2008 mag het openbaar ministerie (OM) voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. Op die datum is namelijk de wet OM-afdoening in werking getreden. Als het openbaar ministerie een straf oplegt, dan heet dat een strafbeschikking. Voorheen legde de rechter de straf op of werd door het openbaar ministerie een schikkingsvoorstel (transactie) aangeboden. Ook de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Elburg hebben de bevoegdheid om een strafbeschikking uit te vaardigen. Het CJIB zorgt voor het verzenden van de strafbeschikking en het innen van de geldboete. Niet eens met de opgelegde sanctie? Dan kunt u schriftelijk beroep instellen bij de officier van justitie. U bent niet verplicht het volledige bedrag te betalen, zolang uw beroepschrift in behandeling is. Op de beschikking die u ontvangt staat vermeld waar u bezwaar kunt aantekenen. Geeft duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de opgelegde sanctie. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau Het Openbaar Ministerie Overzicht van de hoogte van boetes Ministerie van Veiligheid en Justitie

 • Adoptie

  Bij een adoptie wordt uw adoptiekind officieel familie van u. U neemt de opvoeding en de dagelijks zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Om een kind uit Nederland of uit het buitenland te adopteren, moet u voldoen aan meerdere voorwaarden. Zo mag u niet de grootouder van het kind zijn en gelden er leeftijdseisen. Een Nederlands kind adopteren In Nederland zijn weinig kinderen beschikbaar voor adoptie. Bij adoptie van een Nederlands kind gaat het meestal om adoptie door de partner van de ouder (partneradoptie). Wilt u een kind uit Nederland adopteren? Dan moet u voldoen aan meerdere voorwaarden voor toelating tot de adoptieprocedure. Een verzoek om adoptie dient u in bij de rechtbank. Herbij heeft u de hulp van een advocaat nodig. De rechtbank bepaalt of een adoptie mogelijk is. Kosten adoptie Nederlands kind Een procedure bij de rechtbank kost geld. U betaalt kosten voor een advocaat en een bijdrage voor de rechtspraak (griffierecht). Daarnaast betaalt u onder andere kosten voor een uittreksel uit het geboorteregister en eventueel medische kosten. Afhankelijk van uw inkomen neemt de overheid een deel van de kosten voor de rechtsbijstand voor haar rekening. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Buitenlands kind adopteren De meeste adoptiekinderen komen uit het buitenland. Wanneer u een kind uit het buitenland wilt adopteren, doorloopt u een adoptieprocedure. Om aan de adoptieprocedure deel te nemen moet u voldoen aan voorwaarden zoals een maximum leeftijd van de adoptieouders en heeft u een beginseltoestemming nodig. Hierin staat dat u volgens de Nederlandse overheid geschikt bent om een buitenlands kind te adopteren. Ook kan het land waar het adoptiekind vandaan komt voorwaarden stellen aan de adoptie. De adoptieprocedure begint bij het aanvragen en verkrijgen van een beginseltoestemming. Bemiddeling tijdens adoptieprocedure buitenlands kind Een onderdeel van de adoptieprocedure is de bemiddelingsfase. De bemiddeling gebeurt via een vergunninghouder. Vergunninghouders hebben een vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie om te bemiddelen bij interlandelijke adoptie. Kosten adoptie buitenlands kind Bij een interlandelijke adoptie betaalt u kosten voor onder andere de verplichte voorlichting die de Stichting Fiom verzorgt. Ook betaalt u bemiddelingskosten. Het bedrag daarvan is afhankelijk van de keuze van het land en de vergunninghouder. Voor uitgebreide informatie over de bemiddelingskosten kunt u terecht bij de vergunninghouders. Aan het omzetten van een adoptie naar Nederlands recht zijn ook kosten verbonden. Tegemoetkoming adoptiekosten buitenlands kind Tot 1 januari 2016 kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de adoptiekosten van € 3.700,-. Dit kan nog voor afgeronde adopties tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013. U kunt een tegemoetkoming aanvragen met het aanvraagformulier Regeling Tegemoetkoming Adoptiekosten bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden. Adoptie door Nederlanders in het buitenland Nederlanders die in het buitenland wonen, hebben bij de adoptie geen toestemming nodig van de Nederlandse overheid. Nederlanders die in het buitenland wonen en een kind willen adopteren uit hun woonland of een ander land, moeten zelf contact opnemen met de autoriteiten van dat land en/of lokale instanties die bemiddelen bij adoptie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland bemiddelen hier niet bij.

 • Geboorteaangifte

  Is uw zoon of dochter geboren? Dan moet u uw kind binnen drie dagen na de geboorte aangeven bij de gemeente waar het is geboren. De geboortedag telt niet mee in het berekenen van de drie dagen. Het aangeven van een geboorte is gratis. De (wettelijke, juridische) vader is verplicht om de geboorte aan te geven. Maak een afspraak voordat u langskomt. Als de vader ontbreekt of niet in staat is om aangifte te doen, dan moet iemand die bij de bevalling aanwezig was de aangifte doen. De moeder is altijd bevoegd om de geboorte van haar kind aan te geven. U hoeft uw kind niet mee te nemen als u aangifte doet van zijn/haar geboorte.   Afspraak maken voor geboorteaangifte Afspraak maken voor geboorteaangifte dubbele geslachtsnaam   Achternaam kind: Dubbele geslachtsnaam Als ouders mag u kiezen welke geslachtsnaam uw eerste kind krijgt: die van u, van uw partner of een combinatie van de geslachtsnamen van beide ouders. Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina 'Geslachtsnaam (achternaam) kiezen voor uw kind'. Meenemen Geldig legitimatiebewijs van de aangever en de moeder (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument); Geboortebewijs, afgegeven door een verloskundige of het ziekenhuis; Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend; Indien getrouwd of geregistreerd partner: trouwboekje of partnerschapsboekje. U mag uw kind daarin laten vermelden, maar dit is niet verplicht. Als u bij de geboorteaangifte een dubbele geslachtsnaam of de geslachtsnaam van de andere partner wilt, dan moet de moeder ook aanwezig zijn bij de aangifte of moet u vooraf de naamskeuze hebben vastgelegd. Lees meer informatie op onze webpagina 'Geslachtsnaam (achternaam) kiezen voor uw kind'. Binnen hoeveel tijd moet ik geboorteaangifte doen? Geboorte maandag - aangifte uiterlijk donderdag Geboorte dinsdag - aangifte uiterlijk vrijdag Geboorte woensdag - aangifte uiterlijk maandag Geboorte donderdag - aangifte uiterlijk maandag Geboorte vrijdag - aangifte uiterlijk dinsdag Geboorte zaterdag - aangifte uiterlijk dinsdag Geboorte zondag - aangifte uiterlijk woensdag Eindigt de aangiftetermijn van drie dagen op een feestdag? Dan kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen. Te laat geboorteaangifte doen Doet u te laat aangifte van geboorte, dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). Geboortebewijs Het geboortebewijs wordt afgegeven door een arts of verloskundige die bij de geboorte aanwezig was. Was geen van beiden aanwezig dan dient de ter plekke zijnde hulpverlener een verklaring op te maken dat het kind is geboren uit de betreffende moeder. Kind geboren in het buitenland Als uw kind in het buitenland is geboren en u woont in Nederland, dan moet u zo snel mogelijk uw kind inschrijven bij de gemeente waar u woont. Pas vanaf het moment dat uw kind is ingeschreven, kan u een beroep doen op kinderbijslag. Voor het regelen van de inschrijving kunt u een afspraak maken. Uw kind hoeft niet aanwezig te zijn op de afspraak. In de afspraaklijst kiest u voor het product 'Vestiging vanuit het buitenland'. Geboorteakte inschrijven in Den Haag Aangifte van geboorte in Nederland kan alleen worden gedaan als uw kind in Nederland geboren is. Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte van geboorte doen bij de lokale autoriteiten. U kunt de buitenlandse geboorteakte van uw Nederlandse kind vervolgens in Nederland laten inschrijven bij de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken. Deze inschrijving is niet verplicht, maar als u de akte wel laat inschrijven, kunt u altijd afschriften of uittreksels opvragen. Een voordeel is dat inschrijving u later veel tijd en geld kan besparen. De inschrijving is gratis (met uitzondering van bijvoorbeeld portokosten en afschriften/uittreksels). De originele documenten worden na inschrijving retour gezonden. Aangifte bij ambassade In sommige landen is het mogelijk aangifte van geboorte van een Nederlands kind te doen bij de Nederlandse ambassade. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat. Meer informatie Kind krijgen: wat moet ik regelen? Geboorteaangifte Voornaam kind kiezen  

 • Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl.

  Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen.

  Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

  In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Er zijn een aantal instanties die voor specifieke doeleinden uw gegevens wel mogen opvragen. Geheimhouding van uw gegevens is onder bepaalde omstandigheden dan ook niet mogelijk. Wanneer de gemeente een verzoek tot informatie ontvangt, wordt er eerst zorgvuldig beoordeeld of het doel van de aanvraag rechtmatig is, en of de aanvrager bevoegd is om de gevraagde informatie te ontvangen.

  U kunt het gemeentebestuur schriftelijk verzoeken om geen gegevens te verstrekken aan:

  - derden die gegevens opvragen ter uitvoering van een algemeen bindend voorschrift (bijv. advocaten en pensioenfondsen)

  - kerken

  - vrije derden (bijv. commerciële en niet commerciële bedrijven)

  Een verzoek tot geheimhouding kan worden ingediend door 
  - personen vanaf 16 jaar, voor zover niet onder curatele gesteld
  - ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen tot 16 jaar
  - curatoren voor onder curatele gestelden

  Een aantal producten kunt u op verschillende manieren bij de gemeente Oosterhout aanvragen. Persoonlijk aan de balie met een geldig legitimatiebewijs, een schriftelijk verzoek of email voorzien van een handtekening en een  geldig legitimatiebewijs of via het digitale loket. (DigiD)
  Als u ervoor kiest om via DigiD een product aan te vragen, kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode.
  U gaat hierbij een transactie met de overheid aan. Na het invullen van het electronisch  formulier (uw naam/adres/woonplaats/BSN zijn al ingevuld) ontvangt u altijd  een bevestiging van uw aanvraag/bestelling van een product via email. Een product dat via DigiD is aangevraagd wordt binnen 3 werkdagen aan u toe gezonden. De (eventuele) betaling verloopt tijdens uw aanvraag via DigiD door middel van creditcard of iDEAL. Klik hier voor meer informatie over DigiD,  het digitaal aanvragen en betalen via DigiD.

 • Trouwplannen, melding

  Als u met elkaar wilt trouwen, mag u zelf de trouwlocatie kiezen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden.

  Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw trouwdag. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen.

  Krijgt u toestemming, dan kunt u met elkaar trouwen. Lees meer informatie op de pagina 'Trouwen'.

  Woont u niet in Nederland? Maar wilt u wel in Nederland trouwen? Lees dan de informatie op de pagina 'Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont'.

  Wat als u een niet- Nederlandse nationaliteit heeft, u in het buitenland heeft gewoond of u bent er geboren?
  In dat geval gelden er bijzondere regels. Ook als u in het buitenland hebt gewoond, zelfs voor een korte periode, of als u niet in Nederland bent geboren, dan heeft u vaak andere documenten nodig. Neem voor informatie op tijd contact op met de afdeling burgerzaken.
  Dit in verband met de soms lange procedures die in ieder land anders zijn.

  Woont u beiden niet in Oosterhout, maar wilt u wel in Oosterhout trouwen of uw partnerschap laten registreren?
  Dat kan. U doet melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in de gemeente waar u dit wil laten plaatsvinden.

  Beiden vanaf de geboorte woonachtig in Nederland?
  Dan heeft u geen afschrift geboortakte en uittreksel Basisregistratie Personen nodig bij het in ondertrouw gaan.Neem voor nadere informatie daarover contact op met tel. nr. 140162 

  Huwelijkssluiting
  De huwelijkssluiting: dit is het moment van het daadwerkelijk 'trouwen'. U kunt op meerdere locaties in de gemeente Oosterhout trouwen. Het is zelfs mogelijk te trouwen in een locatie die uw eigen voorkeur heeft. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Neem voor nadere informatie daarover contact op met tel. nr. 140162. U kunt samen met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand bespreken hoe de inhoud van de huwelijkssluiting eruit gaat zien.

  Kosten
  Aan de melding zelf zijn geen kosten verbonden. Wel komen de kosten van eventuele uittreksels en afschriften voor rekening van het bruidspaar indien deze nodig zouden zijn. Informeer bij de afdeling burgerzaken of u deze documenten nodig heeft, dit is nl. niet altijd het geval.
  Wanneer bruid of bruidegom niet de Nederlandse taal verstaan en/of spreken, zal altijd gebruik gemaakt worden van een tolk van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland. De hieruit voortvloeiende kosten zullen aan het bruidspaar worden doorberekend.
  Het is de bedoeling dat de kosten voor het huwelijk worden betaald ten tijde dat men melding doet.


   

 • Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

  Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. U kunt dit online melden wanneer de datum van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bekend is. U maakt hierbij een keuze tussen verschillende ceremonies.

  Overeenkomsten en verschillen

  Tussen trouwen en een geregistreerd partnerschap zitten een aantal overeenkomsten en verschillen.

  Overeenkomsten

  • Binnen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap gelden in Nederland dezelfde rechten en plichten.
  • Op de dag van de ceremonie is de gang van zaken hetzelfde.
  • De kosten zijn hetzelfde.

  Verschillen

  • Bij de huwelijksceremonie moet u het ja-woord aan elkaar geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Het huwelijk wordt wereldwijd erkend. Een geregistreerd partnerschap wordt niet in alle landen geaccepteerd.

  Verschillende ceremonies

  Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden voor een ceremonie.

  Kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap

  • Minstens één van de partners dient in de gemeente Amstelveen te wonen.
  • De huwelijksvoltrekking of de registratie van het partnerschap vindt plaats in de trouwzaal.
  • De ceremonie is op maandag of woensdag om 09.00 uur. U dient tien minuten vooraf aanwezig zijn, om 08.50 uur.
  • De duur van de ceremonie is maximaal tien minuten.
  • Er is geen toespraak van de ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS).
  • U zorgt voor twee getuigen. De namen en kopieën van identiteitsbewijzen van de getuigen levert u uiterlijk twee weken voor de voltrekking in bij de burgerlijke stand.
  • Er zijn naast het bruidspaar, de twee getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand geen andere aanwezigen bij de ceremonie.
  • Er mogen bij de ceremonie geen filmopnames worden gemaakt.
  • U kunt een trouwboekje of partnerschapsboekje aanschaffen als u dat wilt. Kijk voor meer informatie onder ‘Kosten’.
  • De ceremonie is kosteloos.
  • Bij niet tijdig verschijnen van de partijen of bij annuleren, kunt u geen nieuwe afspraak maken voor een kosteloze voltrekking in Amstelveen. Ook kunt u de datum niet verzetten.
  • De partners en de getuigen dienen de Nederlandse taal machtig te zijn.

  Budget huwelijk/geregistreerd partnerschap

  • Minstens één van de partners dient in de gemeente Amstelveen te wonen.
  • De huwelijksvoltrekking of de registratie van het partnerschap vindt plaats in de trouwzaal.
  • De ceremonie is om 09.15 uur. U dient tien minuten vooraf aanwezig zijn, om 09.05 uur.
  • De duur van de ceremonie is maximaal vijftien minuten.
  • Er is geen toespraak van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS/trouwambtenaar).
  • U zorgt voor minstens twee en maximaal vier getuigen. De namen en kopieën van identiteitsbewijzen van de getuigen levert u uiterlijk twee weken voor de voltrekking in bij de burgerlijke stand.
  • Naast het bruidspaar en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand mogen maximaal tien andere gasten bij de ceremonie aanwezig zijn.
  • U kunt een trouwboekje of partnerschapsboekje aanschaffen als u dat wilt. Kijk voor meer informatie onder ‘Kosten’.
  • Bij niet tijdig verschijnen van de partijen of bij annuleren, kunt u geen nieuwe afspraak maken voor een budget voltrekking. Ook kunt u de datum niet verzetten.
  • De partners en de getuigen dienen de Nederlandse taal machtig te zijn.

  Regulier huwelijk/geregistreerd partnerschap

  • Deze ceremonie is mogelijk van maandag tot en met vrijdag in de trouwzaal van het raadhuis.
  • U kunt ook een zelfgekozen locatie eenmalig als huwelijkslocatie laten aanwijzen.
  • U zorgt voor minstens twee en maximaal vier getuigen. De namen en kopieën van identiteitsbewijzen van de getuigen levert u uiterlijk twee weken voor de voltrekking in bij de burgerlijke stand.
  • De duur van de ceremonie is maximaal 45 minuten.
  • U kunt een trouwboekje of partnerschapsboekje aanschaffen als u dat wilt. Kijk voor meer informatie onder ‘Kosten’.
  • U kunt een voorkeur opgeven voor een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS/trouwambtenaar).
  • De trouwambtenaar houdt een persoonlijke toespraak als u dat wilt. In dat geval heeft u van tevoren contact met de trouwambtenaar.

  Beperkte gemeenschap van goederen

  Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan doet u dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie over gemeenschap van goederen op Rijksoverheid.nl.

  Wilt u andere huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden? Dan moet u dat regelen via een notaris.

 • Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

  Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente. Met de gemeente maakt u afspraken over het sluiten van het huwelijk of het registreren van het partnerschap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit zal zien.

  Bij het sluiten van het huwelijk of het registreren van uw partnerschap heeft u getuigen nodig. Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. De getuigen moeten meerderjarig zijn.

  Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, doet u dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

  Ook als u niet in Nederland woont, kunt u hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel ingeschreven staan in de Basisregistratie Personenregister (BRP). Woont u allebei niet in Nederland? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag

  Bent u getrouwd buiten Nederland? Zorg dat de gemeente dit registreert in de BRP.

  Gemeente Meerssen biedt u de keuze uit verschillende huwelijkspakketten:

  Regulier huwelijk

  • Van maandag t/m zaterdag tussen 10.00-20.30 uur.
   • Aanvangstijden zijn: 10.00 uur; 11.30 uur; 13.00 uur; 14.30 uur; 16.00 uur; 17.30 uur; 19.00 uur.
  • Naast onze trouwlocaties kunt u ook op een eigen gekozen locatie trouwen.De aanvangstijden zijn in overleg in tijdblokken van 1,5 uur (vanaf 10.00 uur).
  • Het is een uitgebreide ceremonie (ongeveer 45 minuten). De invulling bespreekt u samen met de trouwambtenaar.
  • De trouwambtenaar van de gemeente voltrekt de ceremonie. Een familielid, vriend of kennis mag ook uw huwelijk of geregistreerd partnerschap voltrekken. (vul in het online formulier "verzoek trouwambtenaar voor 1 dag" in)  
  • Maximaal aantal gasten is afhankelijk van de capaciteit van uw trouwlocatie.

  Budgethuwelijk

  U kunt ook trouwen in het Erfgoedhuis tegen een lager tarief.

  • Uw budgethuwelijk kan op donderdag om 9.00 uur of 9.30 uur.
  • Het is een korte ceremonie (maximaal 15 minuten). U heeft vooraf geen gesprek met de trouwambtenaar.
  • Er is plek voor maximaal 8 personen (incl. bruidspaar en getuigen).


  Gratis huwelijk

  • Op maandagochtend om 9.00 uur of 9.15 uur.
  • Het gratis huwelijk vindt plaats aan een balie van het Klant Contact Centrum.
  • Het gratis huwelijk duurt ongeveer vijf minuten (wettelijk gedeelte).
  • Er is geen toespraak van de trouwambtenaar. Ook heeft u vooraf geen gesprek met de trouwambtenaar.
  • Er is plek voor het bruidspaar en 2 getuigen.
  • Voorwaarden gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap:
   • minimaal 1 echtgenoot is geboren en/of opgegroeid in de gemeente Meerssen;
   • minimaal 1 echtgenoot woont in de gemeente Meerssen.