De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Help bij Wet- en regelgeving

Laatst bijgewerkt op 6 december 2013

In het onderdeel Wet- en regelgeving vindt u de verdragen, wetten, ministeriƫle regelingen, algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten, regelgeving van zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) en de wetten en regels die per 10-10-2010 van kracht zijn geworden voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Opgenomen zijn de geconsolideerde teksten zoals die op een zeker moment luiden; dat wil zeggen dat alle wijzigingen in de teksten zijn verwerkt. Daarbij wordt informatie geboden over wijzigingshistorie en publicatiebronnen. Dit onderdeel biedt uitgebreide zoek- en raadpleegmogelijkheden.

In de helpteksten worden de volgende onderwerpen behandeld:

Naast deze helpteksten is op de website van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiƫle Overheidspublicaties aanvullende documentatie beschikbaar, zoals:

  • het Procedurehandboek waarin de procedures worden beschreven volgens welke de regelingen worden geconsolideerd en onderhouden;
  • de DTD die de XML-structuur beschrijft waarin de teksten worden opgeslagen.

Wilt u meer weten over verdragen, ga dan naar het onderdeel Verdragen op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wilt u weten hoe het wetgevingsproces verloopt, ga dan naar Hoe komt een wet tot stand.

Inloggen MijnOverheidLogo DigiD