Zoekresultaat 7631 - 7640 van 7792 resultaten

 • Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

  Ouderlijk gezag
  Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

  Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vader of de duomoeder ouderlijk gezag aanvragen. Let op: door het kind te erkennen, heeft de vader of duomoeder nog geen ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag vraagt u apart aan.

  Voogd
  Een voogd krijgt het gezag over het kind als de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Woont u hier zonder de Nederlandse nationaliteit? En kunt u geen paspoort uit het land van herkomst krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Het is ook een identiteitsbewijs. U kunt met het vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Voor veel landen heeft u nog wel een visum nodig. De ambassade van het land waar u heengaat heeft daarover meer informatie. Wij werken op afspraak. U kunt telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak te maken. De aanvraag van een vreemdelingenpaspoort duurt 2 tot 4 maanden. De procedure duurt lang omdat de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken meebeslissen over uw aanvraag.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  U heeft een Bewijs van Nederlanderschap nodig om te bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij: Verhuizing naar het buitenland Huwelijk Bepaalde beroepen, zoals een functie in het openbaar bestuur U krijgt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Op het uittreksel staat uw nationaliteit. Voor het online aanvragen van het bewijs van Nederlanderschap heeft u DigiD nodig. Aanvragen bewijs Nederlanderschap met DigiD Wat moet u weten Een bewijs van Nederlanderschap vraagt u aan in de gemeente waar u ingeschreven staat. Als u geen DigiD heeft Bel 053 - 537 74 44 en maak een afspraak. Voorwaarden U woont in de gemeente Losser U heeft de Nederlandse nationaliteit Meenemen Geldig identiteitsbewijs Pinpas, u betaalt de kosten bij de aanvraag Ingevuld machtigingsformulier, als u voor iemand anders een bewijs aanvraagt Kosten € 19

 • Zienswijze indienen

  Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als iemand een monumentale boom wil kappen en u het daar niet mee eens bent. Of misschien bent u het niet eens met een nieuw omgevingsplan van de gemeente.

  U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

 • Geboorte aangifte

  Van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw kindje! Om alles vanaf het begin goed te regelen is het belangrijk dat u aangifte doet van de geboorte. Dit moet binnen drie dagen na de geboorte bij de gemeente waar u kindje geboren is. Dit is wettelijk verplicht. LET OP! In de kraamtijd kan het soms best druk zijn. Naar het gemeentehuis komen is dan niet altijd handig. Als ouder kunt u de geboorteaangifte nu ook digitaal doen met uw DigiD. Let erop dat u de verklaring van de arts/verloskundige toevoegt aan de digitale aanvraag. Doet iemand anders dan de ouders de aangifte? Dat kan alleen in het gemeentehuis, maak hiervoor een afspraak.

 • Aankoop groen- of reststroken

  Op 29 juni 2020 heeft de gemeenteraad het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) vastgesteld. Hierdoor is het voor inwoners en bedrijven in bepaalde situaties mogelijk om gemeentelijke groen- of reststroken welke aan hun percelen grenzen, aan te kopen.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dit kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. Let op: de geheimhouding geldt niet voor deurwaarders, notarissen en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, UWV of de Sociale Verzekeringsbank. Die instanties hebben uw gegevens nodig om hun wettelijke taak uit te voeren. Direct regelen verzoek geheimhouding persoonsgegevens (pdf, 15 kB) Afspraak maken voor: geheimhouding persoonsgegevens Hoe werkt het? Op het stadskantoor: Maak een afspraak. Vul samen met een medewerker het formulier ‘verzoek geheimhouding persoonsgegevens’ in. Wij verwerken uw verzoek daarna direct in de Basisregistratie Personen (BRP). Schriftelijk: Stuur een brief met uw verzoek naar gemeente Vlaardingen, t.a.v. klantcontactcentrum, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Vul het formulier ‘verzoek geheimhouding persoonsgegevens’ in, onderteken het en stuur het mee met de aanvraag. Vul voor minderjarige kinderen apart een formulier ‘verzoek geheimhouding persoonsgegevens’ in. Heeft u in meerdere gemeentes gewoond? Vul dan het formulier voor iedere gemeente apart in en stuur het ook op naar de andere gemeente(s). 3 werkdagen na ontvangst van uw verzoek is de wijziging verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw persoonsgegevens worden na toekenning van het verzoek om geheimhouding niet doorgegeven aan: niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen; stichtingen met een maatschappelijke functie; de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan: particulieren; commerciële instellingen. Kosten Geen Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

  Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens.

  U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een: 

  • geboorteakte
  • overlijdensakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • akte van partnerschapsregistratie
  • akte van beëindiging partnerschap

  Heeft u een uittreksel voor in het buitenland nodig? Vraag dan een internationaal uittreksel aan.

  Heeft u een afschrift voor in het buitenland nodig? Dan vraagt u naast het afschrift ook een meertalig modelformulier aan.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar Heerde? Of verhuist u binnen Heerde naar een ander adres? Geef uw nieuwe adres binnen 5 dagen na de verhuisdatum door of maximaal 4 weken ervoor. Wij schrijven u in op het nieuwe adres en zorgen voor uitschrijving op uw oude adres. Een verhuizing doorgeven is gratis. Verhuizing doorgeven Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wie kan een verhuizing doorgeven? Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent. Ouder, voogd of verzorger voor inwonende kinderen. Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als zij verhuizen naar hetzelfde adres. Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar als zij verhuizen naar hetzelfde adres. De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld. Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk is gemachtigd. Wilt u de verhuizing op het gemeentekantoor doorgeven? Maak dan online een afspraak. Afspraak maken Heeft u een afspraak gemaakt om de verhuizing aan de balie van het gemeentekantoor door te geven? Neem dan de volgende documenten mee: Een geldig identiteitsbewijs. Als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.

 • Tweede paspoort

  Hoe werkt het Maak een afspraak Neem alle identiteitsbewijzen en paspoorten mee die u nog heeft, ook als ze zijn verlopen; Een pasfoto die voldoet aan de eisen voor pasfoto’s; Een document waarmee u kunt aantonen dat u een tweede paspoort nodig heeft voor zakelijke of beroepsmatige reizen. U kunt hierbij de volgende documenten overleggen: uittreksels van de Kamer van Koophandel, zakelijke contracten, uitnodigingen buitenlandse bedrijven of vergelijkbare documenten. Een brief van de werkgever alleen is niet voldoende; Uw tweede paspoort ligt na 5 werkdagen klaar; Neem uw afhaalbewijs mee. Dit krijgt u na het aanvragen en betalen mee. Spoedaanvraag U kunt uw tweede paspoort met spoed aanvragen. Als uw aanvraag voor 12.00 uur is ingediend kunt u het document de volgende dag ophalen. U betaalt hiervoor een toeslag. Kosten en geldigheid Soort tweede paspoort Normale aanvraag Toeslag spoedaanvraag Geldigheid Tweede paspoort vanaf 18 jaar € 83,85 € 57,05 2 jaar Tweede paspoort t/m 17 jaar € 63,40 € 57,05 2 jaar U betaalt uw tweede paspoort bij uw aanvraag. Paspoort kwijt of gestolen Is uw oude paspoort gestolen of kwijtgeraakt? Meld dit bij de gemeente. U hoeft niet naar de politie. Digitaal melden U kunt direct een nieuw paspoort aanvragen. Bij deze aanvraag tekent u een Verklaring van vermissing bij de gemeente. Ook als u een spoedaanvraag doet. Maak hiervoor online een afspraak onder ‘paspoort vermissing’; Vindt u uw oude paspoort terug? Lever dit dan in bij uw gemeente. Dit paspoort is namelijk niet meer geldig. Verliest u uw paspoort in het buitenland? Doe dan aangifte bij de politie ter plaatse. Meer weten Meer informatie over het tweede paspoort kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.